Welcome

Hibernate’s New Feature For Overcoming Frustrating LazyInitializationExceptions

For many years LazyInitializationExceptions have become most frustrating point of Hibernate. This exception occurs when you try to access an un-initialised lazy association of a detached entity. In general, entities become detached in three different ways; session close session clear session evict You have to be sure that any lazy attributes you will access be […]

Spring ve Tapestry’de IoC Yaklaşımları 2

İlk bölümde Spring ve Tapestry Framework’lerini IoC container oluşturma kabiliyetleri ve bağımlılıkların enjekte edilmesi konuları üzerinde durmuştuk. Bu bölümde ise kaldığımız yerden bean’ların scope yönetimi ile devam edelim. Scope Yönetimi Tapestry’de varsayılan olarak servisler’in scope’u Spring’de de olduğu gibi Singleton olarak belirlenmektedir. Yani servis için tek bir instance yaratılmakta ve tüm threadler bu instance’i kullanmaktadır. […]