Welcome

Ayrı Bir Repository Katmanı Şart mı? (2)

Daha önceki bir yazımda ayrı bir repository katmanı şart mı? diye sormuş ve ORM teknolojilerinin ve JPA’nın popülerleşmesi ile CRUD tabanlı bir takım uygulamalarda yazılım geliştiricilerin ayrıca bir DAO/Repository arayüzü oluşturmanın çok da fazla işlevi olmadığını savunarak, doğrudan JPA EntityManager üzerinden servis katmanında veri erişim işlemleri gerçekleştirmeye yöneldiklerinden bahsetmiştim. Bu yazımda bu tür bir pratiğin […]

ServiceLocator’dan Inversion of Control’e Yolculuk

Harezmi Bilişim Çözümleri olarak 7 seneden fazla bir zamandır Spring Application Framework ile ilgili eğitimler veriyoruz. J2EE’nin ilk dönemlerinde kurumsal Java uygulamaları geliştirilirken kullanılan  ServiceLocator örüntüsünün nasıl IoC veya Dependency Injection’a doğru evrildiğini anlamanın Spring Application Framework’ün özünü ve temel felsefesini anlamak için çok faydalı olduğunu düşündüğümüz için de eğitimelerimizde Spring’i anlatmaya bu konu üzerinden […]

Feature Interaction Problems and Spring Security

Feature interaction problem is something that features work smoothly and without any problem in your system individually; however, problems arise with those features when you bring them together. Bertrand Meyer has recently published his thoughts about the topic as well. While reading on it, I’ve come to realize that Spring Security has several similar issues […]

What is the difference between Strategy and Template Method patterns…, if there is any?

In our Spring book, we discuss about transaction management mechanisms available in the Spring Framework, namely declarative and programmatic transactions. It is further explained inside programmatic transaction demarcation section, that how programmatic transaction can be achieved using different methods. One of the ways programmatic transaction can be achieved is, using TransactionTemplate utility class provided by […]

İlerleme Süreklilik İster 2

Daha önceki bir yazımda Google’ın gözlük projesinden sonra giyilebilir bilgisayarların gelişiminde öncü role sahip Steve Mann’ın hikayesinden bahsetmiş ve Google’ın gözlük projesini bugün konuşuyor isek biraz da bunu 70’lerin sonlarından bu yana çalışmalarını ısrarla ve kesintisiz biçimde sürdüren Steve Mann ve benzerlerine borçlu olduğumuzu anlatmaya çalışmıştım. Geçenlerde bütün dünyanın hayranlık ve bir o kadar da […]

İlerleme Süreklilik İster

Steve Mann’ı ve çalışmalarını İnternet üzerinden 94’den bu yana aralıklarla takip ediyorum. Kendisi 70’lerin sonlarından bu yana “giyilebilir bilgisayar” sistemleri üzerinde çalışıyor. Çalışmaları en son Google’ın “gözlük” projesini duyunca tekrar aklıma geldi. Acaba Steve Mann’da bu projede yer alıyor mu veya bu proje hakkında ne düşünüyor diye merak ediyordum. Kısa bir zaman sonra takip ettiğim […]

Hangi SVN Dizin Yapısını Tercih Ediyorsunuz?

SVN ile çalışırken iki dizin yapısı karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilki repo/ repo/trunk/project1 repo/trunk/project2 repo/tags repo/tags/… repo/branches repo/branches/… şeklindedir. Çoğunlukla da bu yapı tercih edilmektedir. Bu yapıda trunk, tags ve branches dizinlerini her proje için tekrar tekrar oluşturma külfeti ortadan kalkmaktadır. Ayrıca bütün trunk’ın bir komut ile tag’lenmesi veya branch’ının oluşturulması da oldukça kolaydır. Diğeri ise […]

5. TASOD Çalıştayı Yapıldı

Bedir Tekinerdoğan’nın gayretleri ile her sene düzenlenen Ulusal İlgiye Yönelik Yazılım Geliştirme Çalıştayı’nın 5.si geçen hafta Bilkent Üniversitesi’nde yapıldı. Bu çalıştayların çoğuna katılan birisi olarak sunumlardan oldukça yararlandığımı belirtebilirim. Gün geçtikte ilgiye yönelik yazılım geliştirme yöntemlerinin kurumsal uygulama geliştirmenin temel bir parçası olduğunu görmek sevindirici. Etkinlikteki sunumlara http://www.cs.bilkent.edu.tr/Bilsen/TAOSD-2011 adresinden erişebilirsiniz. Etkinlikteki sunumlara baktığımızda artık ilgiye […]

İnce Müşteri

Son dönemde okuduğum kitaplardan birisi de Yakamoz Yayınları’ndan çıkan Steve Jobs’un hayat hikayesini anlatan bir kitap. Genel olarak çok hoşuma giden ve çeviri dilini de gayet iyi bulduğum bir eser olmasına rağmen, kitabın sonlarına doğru karşıma çıkan bir ifade teknik terimlerde yaygın biçimde kullanılan ve oldukça komik sonuçlar üreten “birebir sözlük çevirisi” yaklaşımına gayet güzel […]

Peki Bizim Kullanıcı Arayüzlerimiz Nasıl?

Resim şimdilerde Fransa’daki kazadan sonra uçuşları durdurulmuş Concorde’ların cockpit’inden bir görüntü. Sizin de bazen geliştirdiğiniz uygulamaların kullanıcı arayüzlerinin de bu cockpit kadar karmaşık olduğunu düşündüğünüz oluyor mu? Uygulama geliştirme süreci boyunca sürekli olarak aynı arayüzü kullanmaktan ötürü ortaya çıkan aşinalık, kullanıcı arayüzünün basit olduğu izlenimini verebiliyor. Ancak daha önce bu uygulama arayüzü ile hiç karşılaşmamış […]