Welcome

Alırım Façanı Aşağı!

Geçenlerde İlber Ortaylı’nın İstanbul’dan Sayfalar isimli kitabını okurken bu argo deyimle karşılaştım. İlber Ortaylı Osmanlı dönemindeki İstanbul Türkçe’sinin evrenselliğinden bahsederken verdiği örnekler arasında bu deyimde geçiyordu. Deyim TDK’ya göre birisini mahçup etmek, bozmak anlamına geliyor. Faça aslında İtalyanca faccia kelimesinden geliyor. Ön yüz, çehre anlamındadır. Türkçe’ye girişi de Beyoğlu civarında yaşayan İtalyan kökenli levantenlerin vasıtasıyla […]

Bağımlılıklarınızı Kontrol Ediyor musunuz?

Geçen aylarda www.springframework.org sitesinde yapılan bir ankette nesnelerin ihtiyaç duyduğu bağımlılıkların sağlanıp sağlanmadığının hangi yöntemlerle kontrol edildiği sorgulanmıştı. Bu anketten ortaya çıkan ilginç sonuç ise, yaklaşık %29’luk bir kesimin gerekli bağımlılıkların kontolünü hiç yapmadıklarını söylüyordu. Oysa bağımlılık kontrolü bir nesnenin sağlıklı bir biçimde oluşturulup kullanılabilmesi için gerekli bir işlemdir. Spring, bağımlıklıkların kontrolü için geliştiricilere birden […]

Spring ve Test Driven Programlama

Bir önceki yazımda Spring Framework’ün test driven yazılım geliştirmeye ciddi katkılarının olduğunu ifade etmiştim. Bu 3 temel nedene dayanıyor; Spring’de “Program to interface” yaklaşımına uygun kod geliştirmenin desteklenmesi Monolitik uygulama sunucularından bağımsız çalışabilen “lightweight IoC container” Framework’ün sunduklarından istifade edebilmek için sıradan Java nesnelerinin (POJO) yeterli olması Şayet uygulama içerisindeki bağımlılıklarımız sadece interface’lere olursa, kodlama […]

Spring’e Giriş: İlk Spring Uygulamaları

Spring, JEE uygulamaları için geliştirilmiş bir iskelet frameworktür. Bildiğimiz gibi JEE uygulamaları geliştirirken ilgilenilmesi gereken pek çok altyapısal (middleware) ihtiyaçlar sözkonusudur. Her katman için bu altyapısal ihtiyaçları karşılayan, genelde JSR spesifikasyonları üzerine kurulmuş, API kütüphaneleri ve popüler frameworkler mevcuttur. Kurumsal Java uygulamaları geliştirirken karşılaşılan en büyük zorluklar da bütün bu kütüphaneleri, frameworkleri bir araya getirebilmek, […]