Welcome

İlginç Bir Transaction Propagation Hikayesi

Aşağıdaki örnekte Foo, Bar ve Baz şeklinde üç basit entity sınıf görüyorsunuz. Foo ve Baz içerisinde PK dışında hiçbir property mevcut değilken, Bar sınıfında ise not null özelliğinde bir name property’si tanımlı. Ayrıca bu entity’leri persist eden FooService ve BarService servis bean sınıflarımız da var.

@Entity
public class Foo {
  @Id
  @GeneratedValue
  private Long id;
}

@Entity
public class Bar {
  @Id
  @GeneratedValue
  private Long id;
 
  @Column(nullable=false)
  private String name;
}

@Entity
public class Baz {
  @Id
  @GeneratedValue
  private Long id;
}

@Service
public class FooService {
  
  @Autowired
  private BarService barService;

  @PersistenceContext
  private EntityManager em;

  @Transactional(propagation=Propagation.REQUIRED)
  public void foo() {
    em.persist(new Foo());
    barService.bar();
  }
}

@Service
public class BarService {
  @PersistenceContext
  private EntityManager em;
  
  @Transactional(propagation=Propagation.REQUIRES_NEW)
  public void bar() {
    em.persist(new Baz());
    try {
      em.persist(new Bar());
    } catch(Exception ex) {
      //ignore ex...
    }
  }
}

Dikkat ederseniz FooService’in transactional foo() metodu içerisinde EntityManager vasıtası ile bir Foo nesnesi persist edildikten sonra barService.bar() metodu çağrılıyor.

BarService’in bar() metodu da transactional, ancak propagation kuralı olarak REQUIRES_NEW tanımlı. Yani bar() metodu çağrıldığında ortamda mevcut bir transaction olup olmamasına bakılmaksızın yeni bir transaction başlatılacak ve Bar entity’sinin persist işlemi bu yeni transaction içerisinde gerçekleştirilecek.

Propagation REQUIRES_NEW kuralına göre, ortamda mevcut bir transaction varsa bu mevcut eski transaction, bar() metodu sonlanana değin suspend edilerek bekletilir, bar() metodu sonlandıktan sonra da kaldığı yerden devam eder.

BarService.bar() metodu içerisinde önce yeni bir Baz nesnesi, ardından da benzer biçimde yeni bir Bar nesnesi yaratılıp EntityManager.persist() metodu ile DB’ye insert ediliyor. Bar entity’sinin persist işlemi sırasında meydana gelebilecek herhangi bir hata da yakalanıp ignore ediliyor. Çünkü Bar nesnesi içerisinde not null tanımlı bir name property’si var ve buna herhangi bir değer set edilmeden insert edilmeye çalışıldığı için insert SQL’i çalıştırılırken DB’den bir constraint violation hatası meydana gelecektir. Uygulama içerisinde bu hata try/catch bloğu ile yakalanıp ignore ediliyor. Yani BarService.bar() metodunun başarılı biçimde sonlanması, böylece Spring’in dekleratif transaction yönetim kurallarına göre başarılı sonlanan metot için de transaction commit tetiklenmesi isteniyor.

Bu noktada sizce tam olarak ne olur? BarService.bar() metodu başarılı sonlandığı vakit Spring transaction’ı commit edip Baz entity’si, ardından da FooService.foo() metodu başarılı sonlanıp Foo entity’si DB’ye insert edilirler mi? Yoksa BarService.bar() metodu içerisinde Bar nesnesinin insertion işlemi sırasında meydana gelen constraint violation hatası ile Baz entity’si de Bar ile aynı transaction içerisinde olduğu için DB’ye eklenemez, ama FooService.foo() metodunun transaction’ı farklı olduğu için Foo entity’si DB’ye insert edilir mi? Ya da bunların dışında bir sonuçla mı karşılaşırız?

Cevap bir sonraki yazımızda 🙂

 

1 thought on “İlginç Bir Transaction Propagation Hikayesi

 1. Hello

  YOU NEED QUALITY VISITORS FOR YOUR: kenansevindik.com ?

  WE PROVIDE HIGH-QUALITY VISITORS WITH:
  – 100% safe for your site
  – real visitors with unique IPs. No bots, proxies, or datacenters
  – visitors from Search Engine (by keyword)
  – visitors from Social Media Sites (referrals)
  – visitors from any country you want (USA/UK/CA/EU…)
  – very low bounce rate
  – very long visit duration
  – multiple pages visited
  – tractable in google analytics
  – custom URL tracking provided
  – boost ranking in SERP, SEO, profit from CPM

  CLAIM YOUR 24 HOURS FREE TEST HERE=> ventfara@mail.com

  Thanks, Katie Jowett

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.