Welcome

Spring JavaConfig ve Döngüsel Bağımlılıklar

Aslında en doğrusu döngüsel bağımlılıklardan tamamen kaçınmak. Ancak zaman zaman karşımıza doğrudan veya dolaylı olarak java nesneleri arasında döngüsel bağımlılık ihtiyacı çıkabiliyor. Spring XML tabanlı konfigürasyon ile çalışırken döngüsel bağımlılık problemi “setter injection” yöntemi tercih edildiği takdirde bir yere kadar problemsiz biçimde ele alınabiliyor. Eğer “constructor injection” kullanılırsa XML tabanlı konfigürasyonun bize yardımcı olması söz […]

Hibernate: Field Level Mı? Getter Level Mı?

Entity’lerin persistent property’lerine Hibernate’nin nasıl erişeceği ile ilgili olarak iki yol mevcuttur. Field level access: JPA/Hibernate mapping tanımları field düzeyinde yapılır, Hibernate field değerlerine reflection’la doğrudan erişir, getter/setter metotlarına ihtiyaç duyulmaz, getter/setter metotlarına iş mantığı ile ilgili kod yazmak da mümkün hale gelir @Entity public class Person { @Id private Long id; @Column(name=”FIRST_NAME”) private String […]