Welcome

Kotlin’de Singleton Nasıl Implement Edilir?

Java programlama dilinde “static” keyword ile statik sınıflar , statik metotlar ve statik değişkenler tanımlarız. Java’da statik olarak tanımlanmış metot ve değişkenlere de, herhangi bir nesneye ihtiyaç duymadan, sınıf düzeyinde erişebiliriz. Uygulama genelinde bir sınıftan tek bir nesne ile çalışılmasını garanti eden Singleton örüntüsünü de yine bu statik metot ve değişkenler yardımı ile implement ederiz.

Yukarıdaki örnekte, Utils isimli bir sınıf tanımladık. Bu sınıfın constructor’ını da private yaptık. Böylece bu sınıftan kendisi dışında bir yerden instance oluşturulmasının önüne geçmiş olduk. (Tabi bazı istisnai durumlar haricinde, ama istisnalar kaideyi bozmaz ;-)) Ardından da kendi tipinde static final bir değişken tanımlayıp, bu değişkeni initialize ettik ve son olarak da static getInstance() metodu ile dış dünyanın bu değişkene erişmesine izin verdik. İşte size Java’da Singleton gerçekleştirimi! Artık Utils sınıfımızın singleton instance’ına istediğimiz her yerden erişip getCurrentTime() metodunu çağırabiliriz.

Peki Kotlin’de durum nasıl? Kotlin “static” keyword’üne sahip değil arkadaşlar. Ama bu demek değil ki, Kotlin’de Java’daki gibi sınıf düzeyinde erişilebilen metot veya değişken tanımlanamaz. Kotlin geliştiricileri bu ihtiyaçlar için farklı yollar sunmuşlar.

Companion Object

Kotlin’de bir sınıfın bütün instance’larının otomatik olarak sahip olacağı tek bir nesne tanımlamak için “companion object” kabiliyeti mevcut. Aslında companion object ile tanımlanmış nesnenin kendisi de bir “singleton” dur.

Yukarıdaki örneğimizde, Utils sınıfı içerisinde bir companion object ve onun içerisinde de getCurrentTime() isimli bir metot tanımladık. Artık Utils sınıfının içerisindeki bu companion object’e ve onun da içindeki getCurrentTime() metoduna sınıf düzeyinde erişebiliriz.

Companion object içerisinde metot gibi değişken de tanımlayabiliriz. İşte size Kotlin’de statik metot ve statik değişken tanımlama yolu. Companion object’in içerisindeki metot ve değişkenlere doğrudan sınıf ismi ile erişilebileceği gibi aşağıdaki gibi, companion object’in ismi ile de erişmek mümkün.

Bu örnekte, tanımladığımız companion object’e bir isim vermediğimiz için ismi varsayılan durumda “Companion” olarak kabul ediliyor. Dolayısı ile companion object’imize kendimiz spesifik bir isim de verebiliriz.

Bu durumda companion object’e erişmek için bu ismi kullanmalıyız.

İsim verdikten sonra da Utils.getCurrentTime() şeklindeki kullanım hala mümkün.

Class Yerine Object

Kotlin’deki güzel yeniliklerden birisi de eğer bir sınıftan tek bir instance oluşturulmasını istiyorsak, onu “class” yerine “object” keyword’ü ile tanımlayabiliriz.

Bu durumda artık Utils sınıfından uygulama içerisinde yeni bir nesne yaratamayacağız. Tek nesnemiz olacak ve o da Utils ismi ile erişilecek, içerisindeki metotlara da yine aynı şekilde erişmeye devam edeceğiz. Alın size diğer bir singleton oluşturma yöntemi 🙂

Private Constructor

Yok, “ben Java’daki singleton oluşturma tarzından memnundum”, derseniz, tabi o da mümkün.

Bu örnekte, Java’daki gibi constructor’ımızı private yaptık. Böylece dışarıdan Utils sınıfından herhangi bir nesne oluşturamaz hale geldik. Ardından companion object tanımlayıp, içerisinde de Utils sınıfından bir değişken tanımlayıp, bunu initialize ettik. Bunu yapabildik, çünkü companion object Utils’in içerisinde tanımlı. Bu değişken tanımı ise Java’daki “private static final” a karşılık gelmiş oldu. Daha sonra da yine companion object içerisinde bu instance’ı döndürecek de bir metot ekledik. Bu metot ise Java’daki “public static Utils getInstance()” metodunun karşılığı. Sonuç olarak yine bir singleton elde etmiş olduk.

Benim en çok hoşuma giden yöntem ikinci olarak bahsettiğim, class yerine object ile Utils sınıfını (nesnesini desek daha doğru olacak sanırım) tanımladığımız yöntem. Bununla kısa ve öz biçimde uygulama genelinde erişilebilecek tek bir Utils instance’ı elde etmiş olduk. Siz hangi yöntemi tercih ederdiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.