Welcome

Auto Scanning JPA Entities

Most of the time you will find JPA’s auto scan mechanism for annotated entities very limited. It only scans paths starting from parent of classpath:META-INF/ folder from which persistence.xml is loaded. If you want to use persistence.xml file located in a different place, for example in a jar, your annotated entities won’t be scanned because […]

Ankara’da CETURK Java Etkinliği

Cumartesi günü CETURK’ün Ankara’da düzenlediği Java etkinliğine konuşmacı olarak katıldım. Öncelikle CETURK ekibinden Murat Aydın, Ahmet Pirimoğlu ve Mehmet Aca arkadaşlarımıza, Çankaya Üniversitesi’nden Abdülkadir Görür’e ve bu organizasyona emeği geçen diğer herkese teşekkür etmek istiyorum. ​ Etkinlik bir günlük olmasına rağmen, bence çok verimli ve doyurucu oldu. Konuşmacıların sunumlarının her birisinden katılan herkesin yeni ve […]