Welcome

JBPM Admin Console III

Oluşturulan iş akışı programatik olarak, GPD vasıtası ile veya admin-console üzerinden deploy edilebilir. Programatik olarak deploy etmek için ProcessDefinition sınıfının sağladığı parseParZipInputStream ve parseXmlInputStream metodlarından yararlanılabilir. parseParZipInputStrean metodunu kullanmak için iş akışının ilgili tüm dosyaları bir arşiv dosyasına eklenmelidir. PAR, “process archieve” anlamına gelmektedir ve jar dosyalarına benzemektedir. Aşağıda GPD’nin sağladığı deployment view’ı görülmektedir. “Deployment […]

JBPM Admin Console II

JBPM’in JPA ile entegre edilmesi, Spring WebFlow ile birlikte kullanılması hakkında yayımladığım blog yazılarından sonra sık sık JBPM ile ilgili sorular alıyorum. Bu soruların bir kısmı genel olarak JBPM’in tercih edilmesi, diğer bir kısmı ise JBPM’in JSF gibi UI tekonolojileri ile nasıl kullanılabileceği hakkında oluyor. Aslında Spring WebFlow entegrasyonunu anlattığım blog yazısı UI entegrasyonu ile […]

JBoss JBPM Admin Console-I

Admin console JBPM dağıtımı ile birlikte gelen bir web uygulamasıdır. Jsf-console.war’ı web container’ınıza deploy ettiğinizde çalışması için container’da JbpmDataSource isimli bir JNDI datasource nesnesinin olması gerekmektedir. Ayrıca console uygulamasının mesaj, yetkilendirme gibi kısımlarında kendinize özgü değişiklikler yapmanız pek muhtemeldir. Biz admin console’u kendi uygulamalarımızın içerisinde gömülü biçimde çalıştırmayı tercih ettik. Bu sayede process tanımlarının console […]

Sipariş İş Akışı Örneği İle JBPM Spring WebFlow Entegrasyonu-II

Geçen yazımda sipariş iş akışı örneğinden bahsetmeye başlamıştık. Bu yazımda da örneğe devam ederek sipariş iş akışında kullanıcılara atanmış görevlerin işletilmesi ve satın alama iş adımının gerçekleştirilmesi ile süreci sonuna kadar incelemeye devam edeceğiz. Kullanıcının Kendisine Atanmış Bir Görevi(Task) Yürütmesi Bu aşamada JBPM task name (sorguSonuclari.selectedRow.name) SWF tarafındaki flow id’sine karşılık gelmektedir. Ayrıca _jbpmTaskId request parametresi […]

Sipariş İş Akışı Örneği İle JBPM Spring WebFlow Entegrasyonu-I

Sipariş Tedarik Süreci Şimdi bir örnek üzerinden giderek JBPM SWF entegrasyonunu daha yakından inceleyelim. Örnek iş akışımız bir organizasyonda ki sipariş tedarik süreci olsun. Mümkün olduğunca iş akışını basit tutarak her iki sistem arasındaki karşılıklı etkileşimi anlatmaya çalışacağım. Süreç sistem kullanıcılarından birisinin yeni bir sipariş oluşturması ile başlar. Siparişin verilmesinden sonra süreç aynı anda işleyen iki […]

JBPM Spring WebFlow Entegrasyonu

JBPM ile Business Process Management kabiliyetinin mevcut mimarimize dahil edilmesindeki ikinci adım Spring WebFlow entegrasyonu oldu. Bu noktada daha fazla devam etmeden evvel, önceki yazımda bahsettiğim JPA kullanan uygulamalarımızın JBPM ile aynı transaction context içerisinde çalıştırılması, bu ve diğer yazılarımda üzerinde duracağım JBPM – Spring WebFlow entegrasyonu konularında çalışma arkadaşım İlker Çelik’in çok büyük katkısı […]

JBPM Jpa Entegrasyonu

Bir süredir blog yazılarına ara vermiştim. Bu süre zarfında Business Process Management kabiliyetinin mevcut altyapımıza kazandırılması için çalışmalar yaptık. BPM için tercihimiz JBPM’den yana oldu. Bu ve devamındaki yazılarımda JBPM ile ilgili tecrübelerimizi, JBPM’in JPA, Spring WebFlow, Acegi Security gibi diğer frameworklerin de yer aldığı altyapımıza entegre edilmesi ile ilgili geliştirdiğimiz çözümleri, JBPM’in gömülü biçimde […]