Welcome

Yazılım Projelerinde İletişim Kanalları

Başarılı agile projelerin en belirgin özelliklerinden birisi de ofis organizasyonu ve değişik iletişim kanalları vasıtası ile oluşturulan “osmotic knowledge acquisition”dır. Peki bu iletişim kanalları nelerdir? Hangi temel özelliklere sahiplerdir? Her biri ne yarar sağlamaktadır? Bu iletişim kanallarının yöntemleri veya üzerine bina edildikleri teknoloji ne olursa olsun etkinliklerini belirleyici en temel özellik, sundukları bilginin ne kadar […]

Object Kelimesinin Seçilmesi

Kelimeler hiç şüphesiz düşüncelerimizi, hayal dünyamızı, algılarımızı şekillendiriyor. Fikir dünyamız için yeni açılımlar getirmede kolaylaştırıcı bir rol üstlenebiliyorlar, veya tam tersine düşüncelerimiz önünde zaman zaman engel olabiliyorlar. Bu doğrultuda, bilişim teknolojilerindeki yabancı terimlere bire bir sözlük karşılıkları bulunmasından pek memnun olmadığımı belirtmek istiyorum. Endişem bu sözlük karşılıklarının üzerinde çalıştığımız alanla ilgili kavram, olgu ve diğer […]

Kıssadan Hisse

Mevlana’nın Mesnevi adlı eserinde bir hikaye vardır. Günlerden birgün cins bir ata binmiş silahlı iri cüsseli bir er ormana dalmış gidiyordu. Usta bir okçu onu görünce yayını gerdi, onu vurmaya hazırlandı. Oku fırlatmadan hemen önce, er bunu fark ederek: – “Sakın görünüşüme bakıp aldanma ben savaş eri değilim,” diye bağırdı. Bunun üzerine okçu: – “Az […]