Welcome

ServiceLoader vs SpringFactoriesLoader, Hangisini Kullanalım?

Java’nın ServiceLoader kabiliyeti, Java 1.6’dan bu yana sunulan, ancak pek de bilinmeyen, basit bir kabiliyettir. Biraz da Spring’in gölgesinde kalmıştır diyebiliriz. Sonuçta ServiceLoader ile sunulan kabiliyeti de kapsayan ve çok daha fazlasını sunan bir IoC container’ınız varsa uygulama içerisinde farklı servis gerçekleştirimlerini dinamik olarak yükleme ve kullanma ihtiyacı için Spring ApplicationContext içerisinde bean tanımlamak çok daha tercih edilesi bir yaklaşımdır. Yine de nesneleri ApplicationContext içerisinde bean olarak tanımlamanın uygun veya mümkün olmadığı bir takım senaryolar için ServiceLoader tercih edilebilir.

Nedir ServiceLoader ile yapılan şey? ServiceLoader ile çalışırken öncelikle yaratılacak olan servis nesnelerinin sınıflarının sahip olması gereken interface tanımlanmalıdır. Sonuçta ServiceLoader bu interface’i parametre alarak sistemdeki servis gerçekleştirimlerini bulup, yaratıp uygulamanın kullanımına sunacaktır.

ServiceLoader serviceLoader = ServiceLoader.load(FooService.class);

ServiceLoader.load(FooService.class) ile FooService arayüzüne sahip servis gerçekleştirimlerini classpath’den bulup yüklemeyi sağlayacak yeni bir ServiceLoader nesnesi yaratmış oluruz.

Peki, ServiceLoader, FooService gerçekleştirimlerini nasıl bulur? Bunun için ServiceLoader, classpath’deki META-INF/services/com.example.FooService şeklinde oluşturulmuş dosyaları tespit etmektedir. Bu dosyalar classpath’de birden fazla da olabilir. Her bir dosyanın içerisinde servis sınıflarının FQN şeklinde isimleri yer almalıdır.

com.example.demo.my.MyFooService
com.example.demo.your.YourFooService

Her bir dosyada da birden fazla gerçekleştirim yer alabilir. Her servisin gerçekleştiriminin FQN’si ayrı bir satırda tanımlanır.

Iterator iterator = serviceLoader.iterator();

serviceLoader.iterator() metodu ile mevcut servis dosyalarını lazy biçimde parse ederek servis nesnelerini oluşturacak bir Iterator elde edilir.

while(iterator.hasNext()) {
    FooService fooService = iterator.next();
}

iterator.hasNext() ve next() metotları ile de servis sınıfları yüklenir, ardından default no arg constructor’ları çağrılarak servis nesneleri yaratılır ve uygulamaya dönülür. Artık uygulama FooService instance’ları üzerinde istediği işlemi yapabilir.

Eğer uygulama farklı bir servis arayüzü üzerinden başka servis nesnelerini elde edecek ise bu durumda da yeni servis arayüzü için META-INF/services dizini altında yeni dosyalar tanımlanıp, benzer biçimde bu servis arayüzü üzerinden servis nesnelerinin oluşturulması söz konusudur.

Şimdi de biraz Spring’in SpringFactoriesLoader kabiliyetine bakalım.SpringFactoriesLoader, Java’nın ServiceLoader’ı ile hemen hemen aynı işlemi yapmaktadır. Ancak tek farkı birden fazla servis arayüzü için ayrı ayrı servis dosyaları tanımlamak yerine, bütün servis gerçekleştirimlerini classpath’de META-INF/spring.factories isimli bir dosya içerisinde toplamaya olanak sağlamasıdır. Spring Framework’ün bu sınıfı kendi dahili kullanımı için olsa bile, rahatlıkla Spring enabled bir uygulamada da kullanılabilir.

com.example.demo.FooService=com.example.demo.my.MyFooService,com.example.demo.your.YourFooService
com.example.demo.BarService=com.example.demo.BarServiceImpl

spring.factories dosyası içerisinde servis gerçekleştirimleri servis arayüzü key, servis gerçekleştirimleri de virgüllerle ayrılmış biçimde FQN’li isimleri ile value olacak biçimde tanımlanmalıdır.

List services = SpringFactoriesLoader.loadFactories(FooService.class, FooService.class.getClassLoader());

SpringFactoriesLoader.loadFactories() metodu ile belirtilen servis arayüzüne veya sınıfına karşılık gelen sınıflar yüklendikten sonra, default no arg constructor’ları çağrılarak servis instance’ları elde edilir ve uygulamaya bir liste şeklinde dönülür.

Kısacası Spring kullanan projelerde Java’nın ServiceLoader mekanizması ile ayrı servis dosyaları üzerinden çalışmaya çok da lüzum yoktur. Spring’in SpringFactoriesLoader mekanizması servis tanımlarının tek noktadan yönetimi açısından bize daha pratik bir yol sunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.