Welcome

Spring ve Test Driven Programlama

Bir önceki yazımda Spring Framework’ün test driven yazılım geliştirmeye ciddi katkılarının olduğunu ifade etmiştim. Bu 3 temel nedene dayanıyor;

 1. Spring’de “Program to interface” yaklaşımına uygun kod geliştirmenin desteklenmesi
 2. Monolitik uygulama sunucularından bağımsız çalışabilen “lightweight IoC container”
 3. Framework’ün sunduklarından istifade edebilmek için sıradan Java nesnelerinin (POJO) yeterli olması

Şayet uygulama içerisindeki bağımlılıklarımız sadece interface’lere olursa, kodlama ile ilgili detaylardan da kendimizi izole etmiş oluruz. Bunun anlamı biz kendi tarafımızı değiştirmeden bağımlı olduğumuz tarafta değişiklikler yapılabilir. Örneğin, gerçek bir veritabanına erişimin söz konusu olduğu yerde, test aşamasında bu ihtiyacı mock veya stub nesnelerle rahatlıkla karşılayabiliriz. Daha sonra bu sahte nesneler gerçek veritabanına erişim sağlayan kodlar ile değiştirilebilir.

public class LibraryService {
   private IBookDAO bookDAO;

   public Collection getBooks() {
      returnbookDAO.getBooks();
   }
}

public interface IBookDAO {
   public Collection getBooks();
}

Yukarıdaki örnekte LibraryService sınıfı kütüphanedeki mevcut bütün kitapları döndüren bir metoda (getBooks) sahip. LibraryService mevcut kitaplara erişmek için bir bookDAO nesnesine ihtiyaç duyuyor. Onun için kitapların nerede tutulduğunun bir önemi yok. bookDAO nesnesi ise IBookDAO interface’ine sahip; yani LibraryService sınıfının işini IBookDAO interface’ini implement eden herhangi bir sınıf görebilir. Gerçek zamanda kitap bilgileri veritabanında tutuluyor olabilir, ancak test aşamasında sistemin çalışırlığından emin olmak için örnek birkaç kitap dönen bir bookDAO nesnesi de kesinlikle işimizi görecektir.

public class InMemoryBookDAO implements IBookDAO {
   public Collection getBooks() {
      List books = new ArrayList();
      books.add(new Book("Great Expectations"));
      books.add(new Book("1924 - Bir Fotoğrafın Uzun Hikayesi"));
      books.add(new Book("White Nights"));
      return books;
   }
}

Test sırasında LibraryService nesnesi InMemoryBookDAO sınıfından oluşturulmuş bir bookDAO nesnesi kullanabilir. Bu DAO sabit biçimde 3 adet kitap döndürecektir.

public class LibraryServiceTests extends TestCase {
   publicvoid testGetBooks() {
      LibraryService libraryService = new LibraryService();
      libraryService.setBookDAO(new InMemoryBookDAO());
      Collection books = libraryService.getBooks();
      assertEquals(3,books.size());
   }
}

Uygulamamız içerisinde kullanılan nesneler sıradan Java nesneleri olduğu için rahatlıkla new operator’ü ile yaratılabilir ve JUnit veya TestNG ile yukarıdaki örneğe benzer biçimde birim testine tabi tutulabilir. Buradaki LibraryService ileride transaction, security, audit logging gibi middleware servislere de ihtiyaç duyacak; fakat Spring Framework bu servisleri POJO modelden uzaklaşmadan bize sunacaktır. Bu da kodumuzun sürekli olarak birim testleri ile sınanabilir biçimde kalmasını sağlayacaktır.

Uygulamamızı sunucuya deploy etmeden de nesneler arası bağımlılıkların sağlıklı biçimde karşılanıp karşılanmadığını, veritabanına erişimin vs. düzgün biçimde gerçekleşip gerçekleşmediğini test edebiliriz. Bu tür testlere entegrasyon testleri adı verilmektedir. Bu testler sırasında diğer altyapısal servisleri ayağa kaldırmamıza da her zaman için gerek yoktur.

Örneğimizdeki LibraryService gerçek ortamda JDBCBookDAO sınıfından oluşturulmuş bir nesne kullanarak kitap bilgilerine veritabanından erişecektir. Aşağıdaki kodda JDBCBookDAO kitapları Spring’in JdbcTemplate utility sınıfını kullanarak doğrudan veritabanından döndürmektedir.

public class JDBCBookDAO implements IBookDAO {
   private JdbcTemplate jdbcTemplate;

   public Collection getBooks() {
      returnjdbcTemplate.queryForList("select * from Book", Book.class);
   }
}

LibraryService nesnesinin sağlıklı biçimde veritabanından kitap bilgilerini getirip getirmediğni test etmek, bunu da uygulamamız gerçek zamanda bir sunucuda çalışacak olsa bile geliştirme sürecinde sunucuya deploy etmeden kendi başına sınamak isteyebiliriz. Uygulama geliştirme esnasında, özellikle presantasyon katmanının geliştirilmesi aşamasında sürecin daha hızlı işlemesi açısından sürekli veritabanına giden bir DAO nesnesini kullanmak yerine InMemoryBookDAO sınıfı gibi sabit veri dönen yapıları kullanabiliriz.

Peki LibraryService nesnesi istendiğinde InMemoryBookDAO, istendiğinde de JDBCBookDAO sınıflarının nesnelerini nasıl elde edecektir? IoC container tam da bu aşamada devreye girmektedir. Nesneler arasındaki bağımlılıklar IoC container tarafından yönetilmektedir. Dependency Injection vasıtası ile LibraryService o anda hangi tür bookDAO nesnesine ihtiyaç duyuyor ise bu türde bir nesne container tarafından oluşturulur ve LibraryService nesnesine iletilir. Bu işlem için genellikle setter injection tercih edilir. LibraryService sınıfı içerisinde;

publicvoid setBookDAO(IBookDAO bookDAO) {
     this.bookDAO = bookDAO;
}

 

şeklinde bir setter metodu oluşturulur. Spring Container ApplicationContext XML dosyasındaki tanımlara göre bu setter metodunu çağırır ve elindeki bookDAO nesnesini LibraryService nesnesine iletir.

Spring Framework entegrasyon testleri için güzel bir altyapı sağlamaktadır. Bu altyapı ile Spring ApplicationContext nesnelerini test sırasında transparan biçimde oluşturmak, context içerisindeki bean’lara testlerimizden erişmek, transaction desteği gibi kolaylıklar sağlanmaktadır. AbstractDependencyInjectionSpringContextTests, AbstractTransactionalSpringContextTests, ve AbstractTransactionalDataSourceSpringContextTests sınıfları ile kolaylıkla entegrasyon testleri geliştirmek mümkündür. Spring Framework 2.1 serisi ile entegrasyon testleri için sağladığı altyapıyı kapsamlı biçimde yenileyip, JUnit 4 ile uyumlu hale getirmektedir. Yine de yukarıdaki sınıflar ile oluşturulan test case’lerimiz deki ihtiyaçlarımızı karşılayacaktır.

publicclass LibraryServiceIntegrationTests extends AbstractDependencyInjectionSpringContextTests {

   private LibraryService libraryService;
   protected String[] getConfigLocations() {
      returnnew String[]{"/appcontext/spring-beans.test.SpringSamples.xml"};
   }

   publicvoid testGetBooks() {
      Collection books = libraryService.getBooks();
      assertEquals(3,books.size());
   }

   publicvoid setLibraryService(LibraryService libraryService) {
      this.libraryService = libraryService;
   }
}

Yukarıdaki örnekte LibraryServiceIntegrationTests sınıfı AbstractDependencyInjectionSpringContextTests sınıfından türemiştir. Bu test sınıflarında getConfigLocations, getConfigPath veya getConfigPaths metodlarından herhangi birini override ederek test sırasında kullanılmak üzere oluşturulacak ApplicationContext nesnesi için kullanılacak konfigürasyon bilgisinin yeri belirtilebilir. Daha sonra test kodumuz içerisinde context içindeki herhangi bir bean’ın enjekte edilmesini isteyebiliriz. Bunun bir yolu, bean ile aynı isimde bir değişken tanımlayıp, bunun için bir setter metodu oluşturmaktır. Örneğimizde libraryService bean’ı bağımlılıkları sağlanmış biçimde test metodlarımızda kullanılmak üzere bize sunulmaktadır.

 

<bean id="libraryService" class="com.ems.samples.spring.LibraryService">
      <property name="bookDAO" ref="jdbcBookDAO"/>
</bean>

<bean id="jdbcBookDAO" class="com.ems.samples.spring.JDBCBookDAO">
      <property name="jdbcTemplate" ref="jdbcTemplate"/>
</bean>

<bean id="jdbcTemplate" class="org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate">
      <property name="dataSource" ref="dataSource"/>
</bean>

<bean id="dataSource" class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource">
      <property name="url"                     value="jdbc:mysql://localhost:3306/test"/>
      <property name="username"                value="admin"/>
      <property name="password"                value="admin"/>
      <property name="driverClassName"   value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
</bean>

Yukarıdaki XML’de libraryService bean’ı jdbcBookDAO bean’ını kullanmaktadır. Dolayısı ile kitap bilgileri doğrudan veritabanından gelecektir. Herhangi bir nedenle, örneğin geliştirme sürecinde ik etapta veritabanı bağımlılığından uzak durmak, hız vb. nedenlerle InMemoryBookDAO sınıfından oluşturulmuş bir bean da libraryService nesnesine wire edilebilir. Bunun için yapılması gereken

 

<bean id="inMemoryBookDAO" class="com.ems.samples.spring.InMemoryBookDAO"/>

<bean id="libraryService" class="com.ems.samples.spring.LibraryService">
      <property name="bookDAO" ref="inMemoryBookDAO"/>
</bean>

inMemoryBookDAO bean’ının tanımlanıp bu bean’ın libraryService bean’ına enjekte edilmesi gerektiğini belirtmekten ibarettir.

Spring Framework’ün sağladığı test sınıfları, bunların özellikleri ve kullanım şekilleri, Spring 2.1 (final sürümde 2.5 olacak) ile gelen yenilikler uzunca üzerinde durmayı gerektiren konular. Ancak bu yazıda test driven programlama yaparken, sistemin ilk temellerinin atılmasından genişlemesine doğru Spring’in bu süreci nasıl kolaylaştırdığını gösteren bir giriş yaptık. Umarım yazılım geliştirme süreciniz Spring’in sağladığı bu servisler yardımı ile daha akıcı biçime dönüşecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.