Welcome

Spring Application Framework’de Kullanılan Tasarım Örüntüleri

Spring Application Framework’ü öğrenirken, sunduğu kabiliyetlerin hangi iyi pratikler ve design pattern’lar üzerine kurulu olduğunu bilmek şüphesiz framework’ü daha sağlıklı biçimde öğrenmenizi sağlayacaktır. İşte Spring Application Framework içerisinde kullanılan pattern’lar ve kullanıldıkları yerler;

  • Factory Method: BeanFactory bu pattern üzerine bina edilmiştir. Spring managed beanların yaratılması ve bağımlılıkların sağlanmasında kullanılır.
  • Singleton: Yaratılan bean’ler default olarak container genelinde tek bir instance’a sahip olmaktadırlar. Spring’in Singleton implemantasyonu GOF Singleton pattern’ından scope olarak biraz daha farklıdır.
  • Prototype: İstendiği takdirde ApplicationContext herhangi bir bean tanımından her getBean(‘beanName’) ile erişimde yeni bir instance yaratmaktadır. Bean tanımı burada tam bir prototype örüntüsüdür.
  • Proxy: Spring Application Framework’ün en çok faydalandığı pattern diyebiliriz. Scoped bean oluşturmada, Spring AOP kabiliyetinin sunulmasında, TX kabiliyetinin implemantasyonunda hep bu pattern kullanılmaktadır.
  • Template Method: Spring’in veri erişim altyapısı bu pattern üzerine kuruldur. JdbcTemplate, HibernateTemplate, JpaTemplate, RestTemplate…
  • Observer: ApplicationContext’in event yönetimi tam bir publish subscribe örneğidir. ApplicationContext bir event medium rolündedir. Bir grup spring managed bean ApplicationContext vasıtası ile ApplicationListener tipindeki diğer bir grup bean’lere event notifikasyonunda bulunabilirler.
  • Mediator: Bir önceki pattern’da ApplicationContext’in event medium rolünde olduğunu söylemiştik. Bu sayede birbirleri ile haberleşmek isteyen bean’lar loosely coupled halde kalabilmektedirler. Sadece bildikleri ApplicationContext’in kendisidir, yani mediator.
  • Front Controller: Spring MVC Framework’ün iskeletini oluşturan DispatcherServlet bu pattern’ın bire bir karşılığıdır.

4 günlük Spring Application Framework eğitimimiz boyunca bu pattern’lar üzerinde yeri geldiğince duruyor, framework içerisindeki kullanım şekillerini ayrıntılı biçimde açıklıyoruz. Kurumsal projelerinizi yanlış ve ezber bilgilerle değil, sağlam temeller üzerinden bina etmek hem size hem çalışanlarınıza çok şey kazandıracaktır. Mayıs ayındaki Spring Application Framework Eğitimi’mizi kaçırmayın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.