Welcome

Hibernate Nedir?


Bu soruya hepimizin vereceğimiz cevap hemen hemen şu şekildedir: “Hibernate bir object relational mapping framework’dür.” “object relational mapping framework”ün ne olduğuna dair sorduğumuzda ise aldığımız cevaplar

  • nesnelerle tablolar, nesnelerin propertyleri ile tabloların sütunları, nesneler arasındaki ilişkilerle tablolar arasındaki foreign key’ler arasında eşlemeler yapan bir araçtır
  • uygulama içerisinde -mümkün olduğunca- nesne dünyaya odaklanarak relational dünyadan bizi soyutlamaya çalışır
  • nesneler üzerinde yaptığımız insert, delete, update gibi işlemler ve sorgular için yazılması gereken SQL’leri bizim yerimize üretip, çalıştırır

şekline olmaktadır. Evet, bütün bu tanımlar ve açıklamalar doğrudur. Ancak, bunların hepsi karanlıkta fili, değişik uzuvlarını elleyerek tarif etmeye çalışan hintlilerin çabasına benzemektedir. Hibernate ile ilgili olarak işin özünü ıskalamaktadırlar.

Aslında Hibernate ve benzeri ORM araçlarının özü “persistent state” yönetimidir. Nesneler bir java process’i içerisinde yaratıldıkları zaman “transient” state’dedirler. Eğer java process’i sonlanırsa nesne’nin ömrü de sona ermiş olur. Nesne üzerine yapılan değişiklikler vb. java process’i dışında bir yerde saklanmaz ise process’in sonlanması ile bütün bu değişikliklerde kaybolacaktır. İşte, Hibernate nesneler üzerine meydana gelen bu state değişikliklerini takip eden, değişiklikleri ilişkisel veritabanında saklayan ve java process’i sonlandıktan sonra da aynı state’i bir sonraki java process’ine tekrar oluşturabilmemizi sağlayan bir framework’dür.

Hibernate Session ile yüklenmiş bir entity üzerine yaptığınız değişiklikler sonrasında transaction’ın bitişiyle birlikte Hibernate, Session içerisinde değişikliğe uğramış entity’leri teker teker tespit eder ve değişikliğe uğramış entity’ler için otomatik olarak SQL UPDATE ifadesini çalıştırır. Sizin explicit biçimde session.update() metodunu çağırmanıza gerek yoktur. Aslında Session.update metodunun asıl amacı Session’dan koparılmış yani “detached” nesneler üzerinde değişiklik yapıldığını Hibernate’e bildirmekten başka birşey değildir.

Asıl amacının bir persistent nesnelerin state yönetimini yapmak olduğunu bildiğiniz takdirde hem Hibernate’i öğrenme süreci çok daha kolay hale gelebilir, hem de bu framework’ü projelerinizde çok daha doğru ve etkin biçimde kullanabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.