Welcome

Mockito ile Null Object

Dün bir iş arkadaşımla bir monitoring kabiliyeti üzerinde çalışırken, kendisinin “Null Object” örüntüsünü kullandığını gördüm. Hepimizin bildiği üzere Null Object örüntüsü bizim kod içerisinde null referans ile karşılaşabilecek kısımların öncelikle null kontrolü yapma gereksinimini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Herhangi bir metod null döndürmek yerine return tipini implement eden veya ondan türeyen, ancak içerisinde herhangi bir davranış barındırmayan bir sınıftan oluşturulmuş nesneyi (Null Object) döner. Bu sayede metodu çağıran kod dönen değerin hiçbir zaman null referans olmayacağını bilerek null kontrolü yapmadan dönen nesne üzerinde çalışabilir. Dönen nesnenin çağırılan metodları basitçe hiçbirşey yapmayacaktır. Kısacası az kod, daha rahat okunur kod…

Null Object örüntüsünü çok faydalı bulmakla beraber Null Object’in arayüzü geliştirme sırasında sürekli olarak değişiyorsa, yani yeni metodlar ekleniyor veya çıkarılıyor, metod imzaları(signiture) değişiyorsa bu arayüzü implement eden sınıfların da sürekli olarak güncellenmesi zorunluluğu ortaya çıkıyor. Zaten Joshua Kerievsky de “Refactoring to Patterns” kitabının Null Object örüntüsünü anlattığı bölümde bu problemden bahsetmektedir. Geliştirme sırasında sürekli arayüzlerin değiştiği bir aşamada bir de Null Object sınıfını güncel tutmaya çalışmak can sıkıcı olabilmektedir. İşte bizim de monitoring çalışmamız sırasında tam olarak ortaya çıkan durum buydu. Bu aşamada şunu düşündüm, Null Object bir nevi birim testlerinde sürekli olarak kullandığımız “stub”‘a benzer şekilde davranıyor. Sadece bir nesne olarak var oluyor, ancak hiçbir anlamlı davranış barındırmıyor, gelen metod çağrıları basitçe birşey yapmadan dönüyor. Öyleyse birim testlerini geliştirirken mock nesneleri oluşturmakta kullandığımız bir mock kütüphanesini Null Object implementasyonunda da kullanamaz mıyız diye düşündüm. Burada hemen aklımıza şu sorun gelebilir; JMock ve EasyMock gibi mock kütüphanelerinde “expect-run-verify” şeklinde bir kullanıma zorlama sözkonusuydu, yani bu mock kütüphaneleri ile oluşturduğumuz bir Null Object nesnesine gelecek çağrılar için nesnenin öncelikle “train” edilmesi gerekecektir. Bu hali ile Null Object’in gerçek kod içerisinde kullanılmasına imkan yoktur. Ancak Mockito mock kütüphanesinde zorunlu “expect-run-verify” kullanım döngüsü söz konusu değildir. Yani rahatlıkla Mockito ile herhangi bir arayüzü gerçekleyen bir mock nesne oluşturup bunu Null Object olarak metodlarımızdan dönebiliriz. Dönen sonucu kullanacak olan kısımda bu nesneyi normal biçimde kullanabilir, üzerinde işlemler yapabilir. Mock nesneyi kullanım öncesinde ne gelebilecek çağrılar, ne de dönmesi gereken değerler konusunda hazırlamamız gerekmez. Mockito ile oluşturulan mock nesnelerin metodları varsayılan değerleri döndürmektedir. Örneğin List dönmesi gereken bir nesne empty List, primitive int dönmesi gereken bir metod 0, boolean değer dönmesi gereken bir metod ise false dönmektedir.

Mockito’nun Null Object örüntüsünü gerçekleştirmek için kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek için biraz googling yaptım, ancak Mockito’nun bu amaçla kullanıldığı yönünde bir bilgiye rastlamasamda Wikipedia’nın bir yerinde “The null object pattern can also be used to act as a stub for testing if a certain feature, such as a database, is not available for testing.” şeklinde bir ifade görünce bu şekilde bir kullanımın da olabileceği sonucuna vardım. Kısacası uzun zamandır önümüzde duran bir kullanım şeklinin ancak yeni farkına varmamız diyebiliriz.

Düşünceleri bir de örnek üzerinde sınama zamanı geldi, aşağıdaki basit modeli Mockito kullanarak gerçekleştirelim. Öncelikle AbstractOperation isimli bir arayüz tanımlayıp bu arayüze int, boolean ve List tiplerinde değerler dönen üç tane metod ekleyelim.

java public interface AbstractOperation { 
	public int method1(); 
	public List method2(); 
	public boolean method3(); 
}

Daha sonra bu arayüzü gerçekleyen bir de RealOperation isimli bir sınıf yazalım. Bu sınıf içerisinde basitçe bu metodlardan bazı değerler dönelim.

java public class RealOperation implements AbstractOperation { 
	public int method1() { 
		return 10; 
	} 
	public List method2() { 
		List l = new ArrayList(); 
		l.add("kenan"); 
		return l; 
	} 
	public boolean method3() { 
		return true; 
	} 
}

Son olarak da bir AbstractOperationFactory sınıfını oluşturup, bunun create metodu içerisinde de belirli bir duruma göre ya RealOperation sınıfından bir nesne ya da Mockito’yu kullanarak Null Object oluşturalım.

java public class AbstractOperationFactory { 
	public AbstractOperation create(boolean flag) { 
		return flag ? new RealOperation() : Mockito.mock(AbstractOperation.class); 
	} 
}

Artık testimizi gerçekleştirebiliriz.

java public class AbstractOperationTests {

	private AbstractOperationFactory factory; 

	@Before 
	public void setUp() { 
		factory = new AbstractOperationFactory();
	} 

	@Test 
	public void testNullObject() { 
		AbstractOperation op = factory.create(false); 
		Assert.assertEquals(0, op.method1()); 
		Assert.assertTrue(op.method2().isEmpty()); 
		Assert.assertFalse(op.method3()); 
	} 
	
	@Test public void testRealObject() { 
		AbstractOperation op = factory.create(true); 
		Assert.assertEquals(10, op.method1()); 
		Assert.assertEquals(1,op.method2().size()); 
		Assert.assertTrue(op.method3()); 
	}
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.