Welcome

Kotlin ve NPE (2)

Bir önceki yazımızda başladığımız Kotlin’de NPE konusunu incelemeye devam ediyoruz. Peki önceki yazımızda bahsettiğimiz durumların dışında başka hangi durumlarda NPE hatası ile karşılaşırız?

NPE hatası alabileceğimiz durumlardan birisi de inheritance’ın kullanıldığı bir senaryodur. Kotlin’de nesneler yaratılırken, değişkenler sınıf hiyerarşisine göre initialize edilir. Hiyerarşide her bir sınıfa karşılık gelen nesne alanları construct edilirken, bu işlem üst sınıflardan alt sınıflara doğru sıra ile devam eder. Bu durumda üst sınıfa ait bir constructor içerisinde bir şekilde alt sınıfa ait bir değişkene erişmeye kalkarsak, alt sınıfın değişkenleri daha initialize edilmediği için NPE hatası ile karşı karşıya kalırız.

Aşağıdaki kod örneğinde Foo ve Bar isimli iki sınıf görüyorsunuz. Bar sınıfı Foo sınıfından türüyor ve printMessage() metodunu da override ediyor.

Buradaki printMessage() metodu Foo constructor’ı içerisinde çağrılan bir metot. Eğer Bar sınıfı içerisinde bu metot override edildiğinde, içerisinde Bar sınıfında tanımlanmış herhangi bir değişkene erişmeye kalkarsak, ki örneğimizde name attribute’una erişmeye çalışıyoruz, NPE hatasını alırız. Çünkü Bar nesnesi yaratılırken önce, Foo sınıfına karşılık gelen bir nesne alanı oluşturuluyor ve bunun içi initialize ediliyor. Bu aşamada daha Bar nesnesine ait attribute’lar uninitialized vaziyette duruyorlar. Bar sınıfına karşılık gelen nesne alanının oluşturulması ve initialize edilmesi ise ancak Foo nesnesinin construction’ından sonra gerçekleşecek. Ama biz Foo constructor’ı içerisinde printMessage() metodunu çağırıyoruz, printMessage() metodu da override edildiği için Bar sınıfındaki gerçekleştirimi çağrılıyor ve burada da Bar sınıfındaki name attribute’una erişim söz konusu. İşte tam bu noktada da NPE hatası alıyoruz.

Sanırım bu örnek bile “inheritance is evil” söylemi için yeterli argüman olacaktır. 🙂

Gelelim diğer NPE case’imize. Burada ise ise Kotlin içerisinden Java metotlarını çağırdığımız bir durum söz konusu. Diyelim ki Foo isimli bir Java sınıfımız olsun ve name metodu da String değer döndürsün, ama NULL değer return etsin.

Eğer Kotlin projemiz içerisinde bu Foo sınıfından bir nesneyi alıp name() metodunu çağırırsak ve bu değeri de optional olmayan bir yerden dönmeye çalışırsak, çalışma zamanında yine bir NPE hatası ile karşılaşırız.

Yukarıdaki kod örneğinde gördüğünüz gibi Bar Kotlin sınıfındaki name () metodu da String değer döneceğini tanımlamış, ama dikkat ederseniz NULL değer dönmeyecek biçimde tanımlanmış (String? değil). Bu durumda foo.name() metot çağrısından NULL değer dönme ihtimalini Kotlin derleyicisi, derleme aşamasında null olma durumu tespit edemediği için bizi bir null kontrolüne zorlamaz. Biz de dönen değeri olduğu gibi name() metodundan döndürdüğümüz için çalışma zamanında foo.name() metot çağrısından NULL değer döndüğü vakit NPE hatası ile karşı karşıya kalırız.

Bu noktada özellikle Java kütüphanelerine eriştiğimiz yerlerde bizim explicit olarak NULL kontrolü yapmamız çalışma zamanında ortaya çıkabilecek hataların önüne geçmemize yardımcı olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.