Welcome

Kotlin ve NPE

Kotlin’in öne çıkan özelliklerinden birisi de uygulama içerisinde null referansların önüne geçmeye çalışmasıdır. Kotlin’in tip sistemi, uygulamalarımızdan NullPointerException hatalarını ortadan kaldırma hedefi ile tasarlanmıştır. Buna “null safety” adı da verilmektedir.

Peki NPE hatası Kotlin’de nasıl engelleniyor? Bunun için Kotlin’de tanımlanan değişkenler ve return tipleri varsayılan durumda null değer alamayacak veya dönemeyecek biçimde tanımlanıyorlar. Örneğin,

yukarıda tanımladığımız Person sınıfı email isimli String property ile yaratılmak zorunda ve

şeklinde bir tanım derleme sırasında hataya sebebiyet verecektir. Person nesnesini mutlaka null olmayan bir email değeri ile oluşturmak zorundayız ve daha sonra email property’sine set edeceğimiz değerler de not-null olmak zorunda. Yani,

şeklinde bir atama yine derleme zamanında hata ile sonuçlanır. Bu sayede değişkenlerimizdeki değerlerin çalışma zamanında null değere sahip olma ihtimali olmayacağı için bu değişkenlere erişirken NullPointerException alma ihtimalimiz ortadan kalkmış oluyor. Örneğin,

şeklinde bir kod parçacığında iki ifade arasında başka hangi ifadeler olursa olsun person.email değerinin null olma ihtimali olmayacağı için email validasyon işlemi sırasında null kontrolü yapmamıza gerek yoktur ve kesinlikle NPE hatası almayacağımızı da biliriz.

Peki null olabilecek senaryolar için değişkenlerimizi nasıl tanımlarız? Kotlinde bunun için değişkenin tipinden sonra ? işareti koymamız gerekiyor. Örneğin,

 

Person sınıfımızın email parametresinin opsiyonel olması için String tipinin yanına ? işareti koyduk. Bu durumda email property’sine kod içerisinde de null değer atayabiliriz.

Biraz evvel derleme zamanında hataya sebep olan değer atama işlemini bu sefer yapabiliriz.

Ancak bu durumda, email validasyon işlemimiz öncesinde Kotlin derleyicisi bizden null kontrolü yapmamızı istemektedir.

Aksi takdirde derleyici hata verecektir. Null kontrolü yapmak yerine validasyon adımına kadar gerçekleşen adımlardan dolayı email property’sine hiç null değer atanmadığını garanti etmeyi de tercih edebiliriz. Bunun için email property’sinden sonra !! ifadesini koymamız gerekir.

Tabi bu garanti sonrası, çalışma zamanında bu adıma kadarki blok içerisinde herhangi bir biçimde person.email değişkenine null değer atanır ise bu durumda NullPointerException almamız kaçınılmazdır.

Buraya kadar ki anlattığımız işleyiş metot return değerlerinde de aynıdır.

Yukarıdaki PersonRepository arayüzünde tanımladığımız findByEmail() metodunun return değeri null dönebilecek biçimde tanımlanmıştır. Bu durumda,

personRepository.findByEmail() metot çağrısı sonucu elde ettiğimiz person nesnesi üzerinden email değerine erişmeden evvel null kontrolü yapmamız, yada bu örnekte olduğu gibi person değişkenine bu aşamaya kadar herhangi bir biçimde null değer atanmadığını garanti etmemiz gerekir.

!! operatörünü kullanırken ortaya çıkabilecek NPE hatasının dışında, NPE hatasını almak için kod içerisinde açık biçimde NullPointerException’ı bizim fırlatmamız gerekir. Bunu kim yapmak isteyebilir ki? 😉

Peki bunların dışında Kotlin’de hiç mi NPE hatası ile karşılaşmayız? Zor ama imkansız değil. Gelin diğer ihtimalleri de bir sonraki yazımızda inceleyelim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.