Welcome

Kotlin ve Hibernate Getter Level Access

JPA/Hibernate ile çalışırken PersistenceContext’in entity nesnelerin state’ine doğrudan field düzeyinde mi, yoksa getter metot ile mi erişeceğini @Id anotasyonunu nerede kullandığımız belirlemektedir. Eğer @Id anotasyonunu field üzerinde kullanırsak, JPA/Hibernate field level access stratejisini kullanacaktır, yani entity state’lerine erişmek ve veritabanından okuduğu değerleri entity nesnenin içerisine aktarmak için getter/setter metotlarını kullanmayıp, doğrudan Reflection API ile nesnenin field’ına erişecek veya değeri field’a set edecektir. Eğer @Id anotasyonunu getter metot üzerinde kullanırsak bu durumda da getter/setter metotlarından yararlanacaktır.

PersistenceContext’deki işlemler için getter/setter metotlara dokunmadan field level access kullanılması daha kullanışlıdır, böylece getter/setter metotlara bir takım “custom logic” ekleme şansımız olur, validasyon kontrolleri vs yapabiliriz.

Kotlin ile çalışırken çoğunlukla domain sınıflarında sadece constructor parametreleri yada instance değişkenleri tanımlarız. Kotlin compiler bizim için getter/setter metotları otomatik olarak üretmektedir. Entity sınıfları yazarken de id ve version attribute’larını genellikle instance değişken olarak tanımlarız, JPA anotasyonlarını da bunların üzerine koyarız.

Id ve version dışındaki diğer attribute’ları ise eğer nesnenin oluşturulması sırasında girilmesi zorunlu alanlar ise çoğunlukla constructor parametresi şeklinde tanımlarız.

Varsayılan durumda @Id anotasyonu, üretilen Java sınıfında field düzeyinde set edilmektedir. Dolayısı ile JPA/Hibernate için access stratejisi de field level olmaktadır. Biraz evvel belirttiğim gibi, normal şartlarda da field level access strateji daha avantajlıdır, ancak tek eksiği primitive tipli değişkenlere erişimi lazy yapmamıza imkan vermez. Böyle bir durumda getter level access stratejiye ihtiyacımız duyarız, ama bunun için de ayrıca Hibernate tarafından derleme veya sınıfların yüklenmesi sırasında bytecode enhancement yapılmalıdır. Yine de eğer bir şekilde Kotlin ile çalışırken entity sınıflarındaki access stratejiyi getter yapmak isterseniz izleyeceğimiz yöntem @Id anotasyonunu @get:<Annotation> yazım biçimi ile tanımlamaktır.

id attribute’u dışındaki diğer attribute’ların anotasyonlarını @get:<Annotation> şeklinde tanımlamamıza gerek yoktur.

Persistence işlemleri sırasında state manipülasyonunun gerçekten getter/setter metotları üzerinden yürüdüğünden emin olmak için attribute’lardan birisinin setter metodunu override edebilirsiniz.

Kotlin constructor parametresi olarak tanımlanmış attribute’ların getter/setter’larını override etmeye izin vermemektedir. Bu nedenle örneğimizde name attribute’unu constructor’dan çıkarıp normal bir instance değişken gibi tekrardan tanımladık.

Sonuç olarak özetlersek Kotlin ile çalışırken JPA/Hibernate’in erişim stratejilerinden field level erişim varsayılan davranış olarak bize sunulmaktadır, ama her zaman için bu davranış sınıf düzeyinde getter erişim stratejisi ile değiştirilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.