Welcome

Digital Irgatlık

Düpedüz Siber Irgatlık Bu!

 

İnsanlar yüzyıllar boyunca para yahut üründen belirli bir pay karşılığı veya sadece karın tokluğuna toprak sahiplerinin tarlalarında, bağ ve bahçelerinde çalışmışlardı. Bu kimselerin kendilerine ait işleyecekleri, ekip biçecekleri bir toprak parçaları yoktu. Yaşamak için başkaları ile bir araya gelmek, bir toprak sahibinin idaresi altında onun malının bereketi için çalışmak zorundaydılar. Aslında bu hal şu anda bile dünyanın pek çok yerinde devam etmektedir.

Zaman, mekan değişse, teknoloji alıp başını gitse, eğitim düzeyi çok daha iyi olsa bile insanlığın temel yaşama örüntülerinde pek büyük bir değişiklik olmuyor. Dün karın tokluğuna, az bir para için toprak sahiplerine hizmet eden, onların servetlerine servet katmaları için çalışıp didinen insanlar, bugün de benzer bir şekilde sanal ortamda bu tür bir yaşantı içine girmiştir.

Youtube, Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım siteleri, Kariyer Net, Experts Exchange, gibi e-ticaret siteleri, diğer pek çok forum ve bloglar bugünkü toprak sahiplerinin tarlaları gibidir. Bu tarlaları ekip, biçenler ise bu tür sitelerin etrafındaki kullanıcı gruplarıdır. Bu kullanıcıların yazıları, resim, video, fikir ve düşünce paylaşımları, tartışmaları sanal tarlalarda ekip biçilen ürünlerdir. Bütün bu içerik ve katkıyı ya çok cüzi bir ücret ya da hiç bir ücret talep etmeden ortaya koymaktadırlar. Kişisel tatmin, kendini ifade edebilme, sesini geniş kitlelere duyurabilme imkanı onlara yeterli gelmektedir.

Ancak bu tür siteleri kuranlar ve işletenler ise dünün tarla sahipleri gibi hasılatı kaldırmaktadırlar. Aslında kurdukları siteler etrafında biriken o büyük sanal kitle, onların o kendi başına çok küçük, önemsiz, değersiz gibi görünen ama bir araya geldiğinde milyar dolarlar eden katkıları, paylaşımları sayesindedir bu büyük hasat.

Bugün sanal ortamdan bu tür servet birikimleri doğmasına neden olarak Web 2.0 teknolojileri gösterilmektedir. Bazılarına göre Web 2.0 sadece Internet üzerinde kullanılan teknolojilerde bir değişiklik olmayıp, sanal alemin her açıdan kabuk değiştirmesidir. Her ne kadar teknolojinin o devasa değişim dalgaları toplumların yaşantısını kapsamlı biçimde değiştirmeye devam etsede, insanoğlunun hayata dair bazı temel kavrayışları, hayatta varolma biçimi, bu tür değişimlerden pek etkilenmeden nesiller boyu benzer şekilde sürüp gideceğe benziyor.

Not: Bu yazı ilk olarak 29 Eylül 2009 tarihinde www.skyturk.net haber sitesinde yayımlanmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.