Welcome

Spring ve Event Tabanlı Mimariler

Dört günlük Spring Application Framework Core Eğitimi‘mizde Spring hakkında pek çok konu üzerinde duruyoruz. Bu konulardan birisi de Spring container’ın event publish mekanizmasıdır. Spring Application Framework ile sistemimizi event tabanlı bir mimari üzerine bina etmek oldukça kolaydır. Spring container kurumsal uygulamalarda bir event bus olarak görev yapabilir. Uygulama içerisindeki farklı modüller, birbirleri ile event tabanlı olarak loose-coupled biçimde entegre olabilirler. ApplicationContext, modüller arasında iletişim ortamı, bir başka deyişle Mediator rolünü üstlenmektedir.


Spring tarafından yönetilen bean’lar iş akış sürecinde meydana gelen bir takım event’leri ApplicationContext vasıtası ile publish ederler. Bu event’ler ApplicationEvent sınıfından extend etmelidir. Yine Spring tarafından yönetilen ApplicationListener arayüzüne sahip bean’lar, Spring container tarafından özel olarak tespit edilerek, meydana gelen bu event’lerden haberdar edilirler. Bu sayede ApplicationListener nesneleri, ilgilendikleri event’ler üzerinden iş mantığı ile ilgili görevlerini yerine getirme fırsatı bulurlar.

Mediator örüntüsü görüldüğü gibi Observer örüntüsü ile yakından ilişkilidir. Publish-subscribe olarak da bilinen Observer örüntüsü Mediator içerisinde event notification mekanizmasını hayata geçirir. Meditor örüntüsü sayesinde uygulamanın modülleri arasında olması gereken kompleks ilişkiler ortadan kalkmakta, modüllerin sadece Spring container’ın event modeline bağımlı olmaları yetmektedir.

ApplicationContext publish edilen event’leri default olarak senkron biçimde ApplicationListener nesnelerine iletmektedir. Bir ApplicationListener event’i handle ettikten sonra diğer listener’a geçilir. Event publish metodundan, ancak bütün listener nesneleri haberdar edildikten sonra dönülecektir. İstendiği takdirde bu senkron davranış asenkron hale kolaylıkla dönüştürülebilir. Bunun için ApplicationEventMulticaster arayüzünü implement eden SimpleApplicationEventMulticaster nesnesini TaskExecutor olarak SimpleAsyncTaskExecutor ile konfigüre etmek yeterli olacaktır. İstendiği takdirde ApplicationEventMulticaster’ın davranışı da tamamen değiştirilebilir. ApplicationContext içinde tanımlı ApplicationListener nesnelerinin notifikasyon sırası belirsizdir. Eğer listener’lar arasında belirli bir sıranın gözetilmesi istenirse bu durumda Ordered arayüzünü implement etmeleri yeterli olacaktır.

Yazın bu sıcak günlerine girdiğimiz şu sıralar herkese bol Spring’li günler…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.