Welcome

Java Garbage Collector’da Beynimiz Gibi Çalışıyor

Eğer birisi size bu sabah kahvaltıda yediklerini say dese, ya da dün karşılaştığınız telefon numaralarından birisini hatırlamanızı istese büyük ihtimalle her ikisine de cevap vermekte oldukça zorlanacaksınız, muhtemelen de cevap veremeyeceksiniz. Oysa yıllar önce, daha çocukluk yıllarınızdayken yaşadığınız bazı anlar ise, çok sıradan olsalar dahi en ince ayrıntıları ile gözünüzün önüne gelebilir. Bu anları detayları ile birlikte hatırlamakta hiç zorlanmayabilirsiniz. İnsan beyni, en son öğrendiklerini ve karşılaştıklarını hızlı biçimde unutarak hafızadan silmeye, bu şekilde yeni öğrenilecek şeylere yer açmaya programlanmış biçimde çalışır. Eğer öğrendiklerimiz, yaşadıklarımız vs. ne kadar uzun süre hafızada kalır ise onların unutulamaları da o kadar güçleşir. Başka bir ifade ile insan beyni hafızada yeni bilgilere yer açmak için sondan başa doğru giderek temizleme işlemi gerçekleştirir.

Bildiğimiz gibi Java programlama dili de otomatik hafıza yönetimi yapmaktadır. Otomatik hafıza yönetiminde, oluşturduğumuz nesnelerle işimiz bittiği vakit, bu nesnelerin hafızada kapladığı alanla ilgili herhangi bir işlem yapmamıza gerek yoktur. Java garbage collector, nesne havuzu içerisinde periyodik olarak dolaşmakta, uygulama içerisinde herhangi yerden işaret edilmeyen nesneleri tespit edip, bu nesnelerin kapladıkları hafıza alanını temizlemektedir. Peki garbage collector nasıl bir algoritma kullanmaktadır? Java GC’de aynı insan beynine benzer bir şekilde çalışmaktadır. Java uygulamalarında oluşturulan nesnelerin %80-90’ının çok kısa ömürlü oldukları istatiksel olarak tespit edilmiştir. Demekki uygulama içerisindeki çoğu nesneye sadece çok kısa süreliğine ihtiyaç duyuyoruz, işimizi halleder etmez de bu nesneleri bir daha görmek dahi istemiyoruz.

Java hafıza havuzu (JVM heap) belirli bölgelere ayrılmıştır. Nesneler öncelikle young generation olarak adlandırılan bölgede yaratılırlar. Garbage collector belirli periyodlarda devreye girerek young generation’da bulunan nesnelere yapılan referansları inceler, eğer bir nesneye uygulama içerisinden doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir referans yoksa bu nesneye ait hafıza alanı temizlenebilir olarak kabul edilir. Uygulamaların performansına menfi etkide bulunmaması için GC düşük seviyeli bir thread ile çalıştırılır ve çalışma süresi de oldukça kısadır. Eğer bir GC işlemi sırasında nesneye hiç referans olmadığı tespit edilirse bu nesnenin hafıza alanı temizlenir. Herhangi bir nesne, birkaç GC işlemi sırasında uygulama tarafından refer edilir vaziyette tespit edilirse bu durumda, nesne young generation’dan old generation’a taşınır.

JVM iki tür GC işlemi yürütmektedir: Partial GC ve Full GC. Partial GC sık sık devreye girmektedir, ancak kısa kısa çalışmaktadır. Partial GC sadece young generation alanını kendine ayrılan süre zarfında tarar. Full GC ise daha çok JVM’in nesne havuzunda yer azaldığı zamanlarda devreye girer ve bütün nesne havuzunda tarama gerçekleştirir. Bu nedenle eğer bir nesne birkaç partial GC işlemi boyunca sağ kalmayı başarırsa, old generation’a taşındıktan sonra uygulama içerisinden kendine referans olmasa bile uzun süre GC tarafından hafıza alanına dokunulmayabilir. Yukarıdaki resimde bulunan fakat GC için erişilmez olan bir alan daha vardır. Bu alana PermGen space adı verilir. Bu alanda sınıf bilgileri, sabit değerler, String literal değerler vs. tutulur ve asla GC işlemine tabi tutulmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.