Welcome

Spring Boot ve JSF

Java Server Faces (JSF)’i başarısız bir UI framework olarak nitelediğimi değişik ortamlarda ve yazılarımda belirtmişimdir. Ancak ne yapalım ki JSF sıkça kullanılan bir UI framework olarak karşımıza çıkıyor. Spring ekosisteminde JSF’i Spring çözümleri ile entegre etmeye çalışan arkadaşlardan zaman zaman sorular alıyorum.

Spring Boot ile geliştirilen web uygulamalarında UI framework olarak JSF’i kullanmak mümkündür. Spring Boot ile ilgili verdiğimiz kurumsal eğitimimizde opsiyonel olarak Spring Boot JSF entegrasyonuna da değiniyoruz. Bu yazımda da kısaca Spring Boot uygulaması içerisinde JSF kullanabilmek için ne tür ayarlar yapmak gerektiğinden bahsedeceğim.

Spring Boot uygulaması içerisinde JSF ile çalışabilmek için aşağıdaki noktalar üzerinde ayarlamalar ve custom kod yazma ihtiyacı söz konusudur. Bu ayarları tespit ettiğim Spring Boot sürümünün 2.0.x,  JSF ref impl sürümünün ise 2.2.14 olduğunu da belirtmeliyim. Zaman içerisinde hem Spring Boot’un hem de JSF’in sürümlerinden kaynaklanan farklılıklar da söz konusu olabilir. Ancak yine de aşağıdaki adımlar genel olarak Spring Boot – JSF entegrasyonu için temel teşkil edecektir.

  1. JSF bağımlılıklarının pom.xml’e eklenmesi
  2. FacesServlet’in tanımlanması
  3. ConfigureListener’ın tanımlanması
  4. Spring Boot projesinin executable war’a dönüştürülmesi
  5. faces-config.xml içerisinde JSF EL Resolver tanımı ile managed bean ve managed property lookup’ları için Spring Container’a bakılmasının sağlanması
  6. Ayrıca JSF Backing Bean’ları Spring Managed yapacaksanız custom ViewScope konfigürasyonu da yapılmalıdır

Öncelikle JSF bağımlılıklarını pom.xml’e ekleyerek başlayalım.

<dependency>
    <groupId>com.sun.faces</groupId>
    <artifactId>jsf-api</artifactId>
    <version>2.2.14</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>com.sun.faces</groupId>
    <artifactId>jsf-impl</artifactId>
    <version>2.2.14</version>
</dependency>

Ayrıca JSF Container çalışma zamanında JSP derleyicisine de ihtiyaç duyduğu için pom.xml’e Tomcat’in JSP compiler’ını da eklemeliyiz.

<dependency>
    <groupId>org.apache.tomcat.embed</groupId>
    <artifactId>tomcat-embed-jasper</artifactId>
</dependency>

İkinci adımda Spring Boot konfigürasyon sınıfımız içerisinde Java tabanlı olarak FacesServlet’in tanımını yapalım ve uzantısı *.xhtml olan web isteklerinde devreye girmesini sağlayalım.

@Configuration
public class SpringAppConfig implements ServletContextAware {
    @Bean
    public ServletRegistrationBean facesServletRegistration() {
        ServletRegistrationBean registration = 
            new ServletRegistrationBean(new FacesServlet(), "*.xhtml");
        registration.setLoadOnStartup(1);
        return registration;
    }

    ...
}

Şimdi de benzer biçimde JSF referans implementation’a ait olan ConfigureListener’ın java tabanlı konfigürasyon ile devreye girmesini sağlayalım. ConfigureListener JSF ile ilgili konfigürasyon bilgilerinin yüklenmesini ve çalışma ortamının ayağa kaldırılmasını sağlamaktadır.

@Configuration
public class SpringAppConfig implements ServletContextAware {

    @Bean
    public ServletListenerRegistrationBean<ConfigureListener>     
                                               jsfConfigureListener() {
        return new ServletListenerRegistrationBean<ConfigureListener>(
                    new ConfigureListener());
    }

    ...
}

JSF konfigürasyonunun JBoss, Tomcat gibi web container’lar içerisinde sağlıklı biçimde yüklenebilmesi için aşağıdaki servlet context parametre tanımının da yapılması gerekmektedir.

@Configuration
public class SpringAppConfig implements ServletContextAware {
    @Override
    public void setServletContext(ServletContext servletContext) {
        servletContext.setInitParameter(
            "com.sun.faces.forceLoadConfiguration", 
            Boolean.TRUE.toString());
    }

    ...
}

Spring Boot projelerinde JSF sayfaları sadece executable war dosyaları içerisinden erişilebilmektedir. Dolayısı ile Spring Boot projesinin tipini executable war yapmamız gerekmektedir. Bunun için pom.xml’deki packaging elemanının değerini aşağıdaki gibi war yapmamız yeterli olacaktır.

<packaging>war</packaging>

Spring Boot projesinin executable war yapılmasına paralel olarak JSF sayfalarını da src/main/webapp dizini altında bir lokasyona koymamız gerekmektedir.

Son olarak da faces-config.xml içerisinde JSF ELResolver olarak SpringBeanFacesELResolver gerçekleştirimini tanımlayarak JSF managed bean ve managed property lookup’ları için Spring ApplicationContext’e de bakılmasını sağlayalım.

<faces-config ...>
    <application>
        <el-resolver>
            org.springframework.web.jsf.el.SpringBeanFacesELResolver
        </el-resolver>
    </application>
</faces-config>

Bu aşamada Spring Boot projeniz içerisinde JSF ile çalışmaya başlayabilirsiniz. Eğer view scope JSF bean’lerini de Spring ApplicationContext içerisinde yönetmek isterseniz bu durumda son adımda belirttiğim custom view scope konfigürasyonunu da yapmanız gerekecektir. Daha önceki yazılarımdan birisinde JSF için sağlıklı çalışan custom view scope implemantasyonunu ve nasıl tanımlanacağını Harezmi’deki bir blog yazısında anlatmıştım.

JSF ile mücadelenizde başarılar… 😉

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.