Welcome

MockFactoryBean

Diyelim ki Spring application context dosyalarından birini yükleyerek entegrasyon birim testi gerçekleştirmek istiyorsunuz. Ancak yüklediğiniz application context içerisindeki bean tanımlarından birisi başka bir application context içinde tanımlı bir bean’a ihtiyaç duyuyor, bu bean’da diğer bir application context dosyasındaki başka bir bean’a ihyiyaç duyuyor ve bu böyle gidiyor… Anlayacağınız entegrasyon birim testi yapacağım derken neredeyse bütün application context dosyalarını yüklemek zorunda kalacaksınız. Bu durum testinizin bir kaç mili saniye yerine onlarca saniye hatta dakikalar uzunluğunda sürmesine neden olabilir. İlk application context dosyası içerisindeki bean’ın bağımlılığını ortadan kaldırabilirsek sorun çözülecek. Bunun için bu bean’ın arayüzüne sahip bir stub sınıf oluşturulabilir ve bu sınıf kullanılarak entegrasyon testine özel, application context dosyası içerisinde bağımlı bean id’si ile aynı id’ye sahip bir bean tanımı yapılabilir. Bu sayede test edilen application context dosyası içerisindeki dışarıya bağımlı bean tanımı bizim stub sınıftan oluşan bean tarafından “override” edilmiş olacaktır. Ancak bu yöntem hemen her entegrasyon birim testinde bizi pek çok bean için stub oluşturmak zorunda bırakacaktır. Bunun yerine Mockito’nun yardımı ile bir mock nesne oluşturup bunu Spring application context içerisinde override edeceğimiz bean yerine tanıtabilsek işimiz çok daha kolay olabilir. Bunun için yapmamız gereken aslında çok basit, Spring FactoryBean kabiliyetinden yararlanarak bir MockFactoryBean oluşturabiliriz. Daha sonra application context içerisinde bu factory bean ile hangi arayüz veya sınıftan mock nesne oluşturmak istiyorsak bunu objectType parametresi ile belirterek bir mock bean oluşturmamız mümkündür. Aşağıda MockFactoryBean sınıfının bir implementasyonunu görüyorsunuz.

 

public class MockFactoryBean<T> extends AbstractFactoryBean<T> { 
    private Class<? extends T> objectType; 
    @Override protected T createInstance() throws Exception { 
        return Mockito.mock(objectType); 
    } 
    @Override public Class<? extends T> getObjectType() { 
        return objectType; 
    } 
    public void setObjectType(Class<? extends T> objectType) { 
        this.objectType = objectType; 
    } 
}

 

Eğer mock nesne üzerinde entegrasyon birim testi içerisinde bir takım expectation ve verification işlemleri yapmanız gerekirse, bu bean’ı test case’ine “inject” etmeniz yeterlidir. Test metodlarınız içerisinde mock nesnenizi dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu expectation işlemleri nedeni ile test metodlarının birbirlerine yan etkileri olabilir. Spring 3.0 ile gelen @DirtiesContext özelliği sayesinde testlerin application context’i kirlettiğini belirtip, müteakip test metodunda application context’in yeniden yüklenmesini sağlayabiliriz. @DirtiesContext annotasyonu metod düzeyinde veya sınıf düzeyinde kullanılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.