Welcome

Kotlin ve Mockito

TDD ile programlama yapan Java yazılım geliştiricilerin en temel araçlarından birisi de Mockito mock kütüphanesidir. Mockito yardımı ile arayüz ve sınıflardan mock ve stub nesneler oluşturarak, bunları eğittikten sonra test ettiğimiz nesneye enjekte ederek birim testlerimizi gerçekleştiririz.

İlk iki yazımızdan sonra Kotlin ile geliştirilen yazılım projelerinde Mockito kütüphanesi ile çalışırken karşılaştığımız en temel problemi sanırım tahmin etmekte zorlanmadınız 🙂 Evet, sınıflardan mock nesneler oluşturmak istediğimiz vakit bu sınıfları ve mock’layacağımız metotları “open” yapmak zorundayız.

Yukarıdaki basit örneğimizde Bar sınıfından oluşturulan nesneye dependency olarak Mockito ile Foo sınıfından oluşturulmuş mock nesneyi vermeye çalıştığımızda aşağıdaki gibi bir hata alırız.

Cannot mock/spy class com.example.Foo
Mockito cannot mock/spy because :
final class
org.mockito.exceptions.base.MockitoException:
Cannot mock/spy class com.example.Foo
Mockito cannot mock/spy because :
final class

Dolayısı ile Foo sınıfını “open” olarak işaretlememiz gerekir. Ama sadece sınıf düzeyinde “open” kullanmak yetmez. Çünkü metotlarda, varsayılan durumda “final” olarak işaretlenmiştir, metotların da mock’lanabilmesi için “open” olarak tanımlanması gerekir. Aksi takdirde metot mock’lanamayacak ve asıl metot içeriği çalıştırılacaktır.

Spy işlemi için de durum aynıdır. Eğer test edilen nesnenin diğer metotlarından birini mock’lamak istiyorsak, yada bağımlılıklardan birini spy nesne olarak oluşturma durumu söz konusu ise yine ilgili sınıfı ve mock’lamak istediğimiz metodunu “open” yapmamız gerekecektir.

Gelin şimdi örneğimizde ufak bir değişiklik yapalım ve spy durumunu da yakından inceleyelim.

Örneğimizde Bar sınıfına o anki güncel zamanın long gösterimini dönen currentTime() isimli bir metot ekledik ve message() metodundan da currentTime() metodunu çağırdık. Testimizde de oluşturduğumuz bar nesnesini Mockito.spy() ile spy yaptık ve currentTime() metodunu da eğiterek, o anki güncel zaman yerine 1 değerini dönmesini söyledik. Eğer kodumuzu bu şekilde çalıştırırsak yukarıdaki hatanın aynısını alırız. Dolayısı ile hata almamak için Bar sınıfını da open yapmalıyız. Ancak sadece sınıfı open yapmak yetmez, bunun yanında currentTime() metodunu da open olarak işaretlememiz gerekir. Aksi takdirde sadece Bar sınıfını open yaparak testimizi çalıştırdığımızda bu sefer de aşağıdaki gibi bir hata ile karşılaşırız.

Unfinished stubbing detected here:
-> at com.example.FooTests.testMessage(FooTests.kt:32)
E.g. thenReturn() may be missing.
Examples of correct stubbing:
when(mock.isOk()).thenReturn(true);
when(mock.isOk()).thenThrow(exception);
doThrow(exception).when(mock).someVoidMethod();
Hints:
missing thenReturn()
you are trying to stub a final method, which is not supported
you are stubbing the behaviour of another mock inside before 'thenReturn' instruction is completed

Sonuçta, çözüm olarak hem Bar sınıfını, hem de mock’ladığımız currentTime() metodunu birlikte open yapmalıyız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.