Welcome

Javanin Gelecegi

Son zamanlarda Java’nın geleceği, nereye doğru gittiği hakkında çok değişik yazılar çıkıyor, yorumlar yapılıyor. Aslında programlama tarihinde Java’dan daha fazla yaygınlığa erişmiş başka bir dil daha olduğunu düşünmüyorum. Muazzam genişlikte kullanım alanı ile ve artık dilden çok daha öteye gitmiş bir platform olarak Java’nın daha uzun seneler pek çoğumuzun kariyerinde önemli bir yer tutacağı aşikar. Çoğumuzu emekli bile eder diyebiliriz. Ancak son dönemde Java’nın geleceği hakkındaki spekülasyonlar da en ilgi çeken gündem maddelerinden birisini oluşturuyor. En son Effective Java’nın yazarı ve Java Collections API’nin mimarı Josh Bloch’un konu ile ilgili fikirlerini öğrenme fırsatımız oldu.

Bloch’la yapılan söyleşiyi okurken, “ya bu adam daha birkaç sene evvel Java’nın artık çok fazla komplike hale geldiğini, tabiri caiz ise şiştiğini, bundan sonra “Closure” gibi özellikleri dile eklerken çok daha dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, nasıl oluyor da şimdi kendisi de Java’daki ataletten bahsediyor?” diye içimden geçirmedim değil. Son dönemde Java’dan sonrasının bu kadar çok konuşulmasının birkaç nedeni var diye düşünüyorum. Bunlardan biri Java 7‘nin ortaya çıkmasının yılan hikayesine dönmesi, diğer bir nedeni JVM’i ortak bir “runtime environment” olarak görüp bunun üzerine geliştirilen alternatif çözümlerin birer ikişer ortaya çıkması diyebiliriz. Son olarak da Sun’ın Oracle’a satılmasının ardından James Gosling‘in de aralarında bulunduğu bir grup eski Sun personelinin “Oracle’da çalışmaktansa aç kalırım daha iyi” diyerek ayrılmalarının yarattığı spekülatif hava işin tuzu biberi oldu.

Aslına bakılırsa Bloch’un söylediklerinden anlaşılan Java’daki bu atalet dilin zenginleştirilmesine yönelik çabaların zayıflığından çok açık kaynak kodlu Java çalışmalarındaki lisans modellerindeki anlaşmazlıklardan ve son yıllarda Sun’ın içine düştüğü ekonomik buhran nedeni ile Java’ya ayırdığı kaynakların neredeyse kuruma noktasına gelmesinden dolayı ortaya çıkıyor. Bilindiği üzere değişik derivasyonlar olmasına rağmen şu an açık kaynak kodlu Java çalışmaları olarak OpenJDK ve Apache Harmony öne çıkıyor. Ancak OpenJDK GPL v2, Harmony ise Apache V2 lisanslarına sahip ve iki kamp da kendi yolunda ilerlemekte diretiyor. Parasızlık nedeni ile ortaya çıkan liderlik problemi ise Oracle’ın Sun’ı satın alması ile nasıl çözülecek herkes için biraz merak, biraz da endişe konusu olmuş durumda. Her ne kadar Bloch’un da söyleşide belirttiği gibi Oracle’ın da JRE’yi herkese açık ve ulaşılabilir tutması en akılcı yol gözükse bile Oracle’ın Java’nın geleceğini şekillendirirken çalışmaları nalıncı keseri gibi kendine yontacağından şüphe edenlerin sayısı az değil. Bu nedenle JRE’yi ortak bir platform olarak temel alan diğer alternatif çalışmalara olan ilgi de sürekli olarak artacağa benziyor. Bakalım gelişmeler neler getirecek hep birlikte göreceğiz…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.