Welcome

JdbcTemplate ve IN clause

Farz edelim ki elinizde “select r.id, r.rolename from role_table r where r.rolename in (?)” şeklinde bir sorgu olsun. Başka bir deyişle bir veya daha fazla sayıda rolename değeri içeren bir liste ile role_table’daki kayıtların bir bölümünü sorgulamak istiyorsunuz. Eğer aşağıdaki gibi bir kod yazarsanız;

List listOfRoleNames = new ArrayList();
listOfRoleNames.add("role_user");
listOfRoleNames.add("role_editor");
jdbcTemplate.query("select r.id, r.rolename from role_table r where r.rolename in (?)", 
  new Object[]{listOfRoleNames}, new RowMapper() {  
    public Object mapRow(ResultSet rs, int rowNum) throws SQLException {    
    return new Role(rs.getLong(1),rs.getString(2));  
  }
});

yazdığınız kod beklediğiniz sonucu vermeyecektir. Çünkü buradaki sorgunun where condition’ında listOfRoleNames’de kaç tane eleman bulunuyorsa o kadar sayıda ? koymanız gerekmektedir. JdbcTemplate sorgudaki ? işareti kadar verilen Object array üzerinde iterate edecek ve her bir ? işareti için array’den bir eleman alacaktır. Eğer sorgularınızın where condition’ında dinamik olarak değişen sayıda input değişken kullanmak istiyorsanız bunun için NamedParameterJdbcTemplate kullanmanız ve sorgunuzu da “select r.id, r.rolename from role_table r where r.rolename in (:roleNames)” şeklinde yazmanız gerekir.

List listOfRoleNames = new ArrayList();
listOfRoleNames.add("role_user");
listOfRoleNames.add("role_editor");
namedParameterJdbcTemplate.query("select r.id, r.rolename from role_table r where r.rolename in (:roleNames)", new Object[]{listOfRoleNames}, 
new RowMapper() {  
public Object mapRow(ResultSet rs, int rowNum) throws SQLException {    
return new Role(rs.getLong(1),rs.getString(2));  
}});

NamedParameterJdbcTemplate asıl işi yine kendi içindeki sıradan JdbcTemplate nesnesine delege etmektedir. Bu arada roleNames listesindeki elemanların sayısının, veritabanları değişken sayıdaki input parametreler için “hard limit” koyduklarından, bu değeri aşmadığından emin olmalısınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.