Welcome

Java ve Double Dispatch 2

İlk yazımızda Java’da “single dispatch“in nasıl çalıştığını ve “multiple dispatch” problemini incelemiştik. Eğer metot çözümleme sırasında input argümanında dikkate alınmasını istiyorsak izlememiz gereken yol “metot çözümlemeyi input argümanın kendisine delege etmek” olacaktır. Nasıl mı? Örnekle açıklayalım…

Visitor v = new SubVisitor();

A a = new B();

v.visit(a);

Bir önceki örneğimizde Visitor’ün visit metodunu çağırıyor ve parametre olarak da A tipinde bir input argüman veriyorduk. Dolayısı ile input argümanın runtime tipine bakılmadığı için Visitor içerisindeki visit(B b) metodu yerine visit(A a) metodu çözümleniyordu. Eğer metot çözümleme işini input argümanın kendisine delege edebilirsek bu durumda Visitor’ün hangi metodunun çözümleneceğine B nesnesi içerisinden karar verilecek ve Visitor’ün visit(B b) metodunun çağrılma imkanı doğacaktır. Bunun için öncelikle metot çağrılarının sırasını değiştirmemiz gerekiyor. Visitor’ün visit metodunu çağırmak yerine A nesnesinin içerisinde “metot çözümleme işlemini” (dispatch) yapacak yeni bir metot tanımlayarak ilk önce bu metodu çağırmalıyız.

public class A {
	public void accept(Visitor v) {
		v.visit(this);
	}
}
public class B extends A {
	@Override
	public void accept(Visitor v) {
		v.visit(this);
	}
}

Daha sonra

Visitor v = new SubVisitor();
A a = new B();
a.accept(v);

şeklinde v.visit(a) demek yerine ilk metot çağrısını a.accept(v) şeklinde tetiklemeliyiz. accept metodu asıl çözümlemeyi yapacaktır. Öncelike a değişkeninin RTTI bilgisine bakılarak B sınıfı içerisindeki accept(Visitor v) metodu çalıştırılacaktır. Bu metot içerisinde de Visitor.visit(B b) metodu visit(this) ile çağrılmaktadır. Sonuç olarak

Visiting B with SubVisitor

çıktısını console’da göreceğiz.

Bu işleme “double dispatch” adı verilmektedir ve Visitor örüntüsünün de temelini oluşturmaktadır. Dikkat edilmesi gereken bir husus accept(Visitor v) metodunun hem A hem de B sınıflarında yazılmış olmasıdır. Başka bir ifade ile accept metodu B sınıfında override edilmektedir. Aksi takdirde RTTI çözümlemesine göre A sınıfındaki accept metodu çalıştırılacak, buda Visitor.visit(A a) metoduna dispatch edilmesine neden olacaktır. Çünkü A sınıfındaki accept metodunda v.visit(this) metot çağrısına verilen “this” argümanının derleme zamanındaki tip bilgisi A olacaktır ve istediğimiz sonuç ortaya çıkmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.