Welcome

Hibernate’de Sınıf İlişkileri 4

Hibernate’deki sınıf ilişkilerini incelediğimiz yazı dizimizin bir önceki bölümünde 1:M ilişkileri incelemeye başlamıştık. Sınıflar arası ilişkilerde en detaylı ilişki türü olan 1:M ilişkileri kaldığımız yerden incelemeye devam edelim.

1:M ilişkilerde kullanılan diğer bir collection tipi ise java.util.List‘dir. List duplikasyona izin verir ve elemanların eklenme sıralarını da korur. Dolayısı ile elemanların liste içerisindeki sırasının veritabanında bir sütunda tutulması gerekir. Buna “index column” adı verilmektedir. Bu sütun JPA 2’de @OrderColumn annotasyonu ile tanımlanabilmektedir. JPA 2 öncesi Hibernate’e özel @IndexColumn annotasyonunun kullanılması gerekmekteydi. @OrderColumn ile @IndexColumn annotasyonlarının işlevleri aynı olmasına rağmen aralarında ufak bir fark vardır. @IndexColumn annotasyonu ile sıranın sıfırdan başka herhangi bir değerden başlaması sağlanabilir. @OrderColumn’da ise sütun değerleri mutlaka sıfırdan başlamak zorundadır.

List türündeki 1:M ilişkiler performans açısından en problemli olan ilişki türüdür. Liste içerisine yapılan ekleme ve çıkarmalar elemanların index column değerini değiştirebileceği için Hibernate index column değerlerini birkaç UPDATE ile güncelleme yoluna gidebilmektedir. Bu da eleman sayısının fazla olduğu ve elemanların sıralarının sıkça değiştiği durumlar için pek uygun değildir.

List tipli ilişkileri @JoinColumn ile eşleştirmek en sağlıklı yöntem olacaktır. Hibernate @JoinTable ile tanımlanmış liste tipli ilişkileri yönetirken bazı problemlere neden olmaktadır. Eğer @JoinTable kullanmış iseniz ve liste içindeki bir elemanı silmiş iseniz, Hibernate garip biçimde listenin son elemanını silmeye çalışmaktadır. Konuyla ilgili olarak daha detaylı bilgi için bu bug‘a bakabilirsiniz.

1:M list tipli ilişki eğer çift yönlü bir ilişki ise dikkat etmemiz gereken bir nokta daha vardır. Çift yönlü 1:M list ilişkide ilişkiyi yöneten tarafı belirtmek için mappedBy attribute’unu @OneToMany annotasyonu üzerinde kullanırsak ilişkiyi M:1 tarafı yöneteceği için Hibernate uygulama içerisinde çalışma zamanında liste içerisine yapılan ekleme ve çıkarmalara dikkat etmeyecek, bu durumda da index column değerleri sağlıklı biçimde yönetilemeyecektir. @ManyToOne annotasyonu ise mappedBy attribute içermez. mappedBy attribute 1:M tarafında da kullanılmadığı takdirde ilişki aynı anda hem 1:M, hem de M:1 tarafından yönetilecektir. Böyle bir durumda Hibernate ilişkinin yönetilmesi için birden fazla SQL ifadesi üretebilir. Ayrıca teknik olarak burada aynı tür iki entity arasında çift yönlü bir 1:M ilişkisi değil, tek yönlü 1:M ve M:1 şeklinde iki farklı ilişki söz konusudur. İş mantığına göre bazen bu şekilde ilişkiler olabilir. Ancak çift yönlü 1:M ilişki ihtiyacı söz konusu olduğunda bu yanlış bir eşleme anlamına gelmektedir. Kısaca çift yönlü liste tipli ilişkiler mutlaka 1:M tarafı üzerinden yönetilmelidir. Çift yönlü 1:M list ilişkinin source entity tarafını yöneten taraf yapmak için gereken, aynı @JoinColumn annotasyonunu iki tarafta da tanımlamak ancak M:1 tarafının insertable ve updateable attribute’larını “false” yaparak bu tarafın salt okunur bir ilişki olmasını sağlamaktır.

Map kullanılan 1:M ilişkileri ise en nadir karşımıza çıkan ilişkilerdir. Ancak bazı özel senaryolarda oldukça kullanışlı olabilmektedirler. Bilindiği üzere java.util.Map Java Collection API’sine dahildir, ancak bir collection değildir. key-value ikililerini tutar. Key değerleri map içerisinde benzersiz olmalıdır. Başka bir ifade ile key değerleri üzerinden map içerisinde duplikasyona izin verilmez. Eklenen key-value pair’lerinin ekleme sıraları ise korunmaz. Value değerleri entity olan map tipli 1:M ilişkilerde key değerlerinin ne olacağı @MapKey annotasyonu ile belirtilmelidir. @MapKey annotasyonuna verilen değer hedef entity’nin sınıfındaki bir “property“nin ismi olmalıdır. En sık düşülen hatalardan birisi buraya sütun ismi yazmaktır. Bu property ayrıca “persistent” bir property olmalıdır.

Bir sonraki yazımızda bileşen içeren 1:M ilişkileri daha yakından inceleyeceğiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.