Welcome

EhCache’i Monitor Etmek

EhCache özellikle Hibernate’deki ikincil önbellek kabiliyetini sağlamak için yaygın biçimde kullanılmaktadır. EhCache ile çalışırken “cache region” olarak adlandırılan bölgelerdeki aktiviteleri izlemek için değişik yollara başvurabiliriz.

1. Yol: EhCache Monitor Uygulamasını Kullanabiliriz

 

Öncelikle Terracotta firması tarafından geliştirilen ve geliştirme amaçlı olarak ücretsiz kullanılabilen ehcache-monitor uygulaması Terracotta sitesinden indirilmelidir. Monitor uygulaması web uygulaması olarak çalıştırılarak değişik lokasyonlardan gelecek “cache probe” olarak adlandırılan bilgilendirmeleri dinler. Belirli periyotlarla bu bilgiler güncellenerek uygulamamızdaki cache aktiviteleri monitor uygulaması üzerinden takibe sunulmuş olur.
Monitor uygulamasını çalıştırmak için işletim sistemine göre bin dizini altındaki startup scriptlerinden birisini çalıştırmalıyız. Bu script jetty server çalıştırarak monitor uygulamasını devreye alacaktır. Uygulama ile ilgili herhangi bir konfigürasyon değişikliği yapmak istersek bunu etc dizini altındaki konfigürasyon dosyalarından gerçekleştirebiliriz.

Monitor uygulamasını çalıştırdıktan sonra kendi uygulamamızın bağımlılıkları arasına ehcache-probe.jar‘ı, uygulamamızdaki ehcache.xml dosyası içerisine de aşağıdaki gibi bir tanımı eklemeliyiz.

<cacheManagerPeerListenerFactory
 class="org.terracotta.ehcachedx.monitor.probe.ProbePeerListenerFactory"
 properties="monitorAddress=localhost,monitorPort=9889, memoryMeasurement=true" />

Bu tanımdaki monitorAddress ve monitorPort attribute’ları monitor uygulamasının çalıştığı sistemi göstermelidir. Ehcache.xml dosyasındaki cache region tanımlarında statistics attribute değerini true yaparak ve uygulamamızı çalıştıralım. Artık Ehcache cache bölümleri üzerindeki aktiviteleri monitor uygulaması üzerinden takip edebiliriz.

2. Yol: CacheManager ve İlgili Nesneleri Mbean ile Erişilebilir Kılabiliriz

Diğer bir yol CacheManager ve ilgili nesnelerini MBean olarak dışarıdan erişilebilir kılmaktır. Bu sayede cache ile ilgili verilere herhangi bir JMX console vasıtası ile erişilebilir. Bunun için uygulamamızda değişik yollar izlenebilir. Aşağıda en basit şekli ile bunu nasıl yapabileceğimiz gösterilmektedir.

MBeanServer mBeanServer = ManagementFactory.getPlatformMBeanServer();
ManagementService.registerMBeans(cacheManager,mBeanServer,true,true,true,true);

Öncelikle JRE’deki MBean sunucusuna erişilmelidir. Ardından EhCache’in ManagementService sınıfı aracılığı ile cacheManager nesnesi mBeanServer’a register edilir. Boolean input argümanları CacheManager, Cache, CacheConfiguration, CacheStatistics yapılarından hangilerinin MBean vasıtası ile dışarıya açılacağını belirler.

Bu kayıt işlemini uygulamamızın başlangıç kısmında yapmamız gerekir. Uygulamamız açık kaldığı müddetçe herhangi bir JMX uyumlu console vasıtası ile cache yapılarının MBean aracılığı ile sundukları attribute ve fonksiyonlara erişebiliriz. JMX console olarak JDK ile beraber gelen jconsole kullanılabilir.

 

 

$jconsole

Yukarıdaki komut ile JConsole açıldıktan sonra uygulamanın MBean sunucusuna bağlanarak kayıtlı Mbean nesnelerine erişebiliriz.

3. Yol: Kendi EhCache Debugger’ımızı Yazabiliriz

Eğer yukarıdaki yöntemler ile elde ettiğimiz veri bizi tatmin etmez ise CacheManager nesnesi üzerinden doğrudan istediğimiz bilgiye erişmemiz de mümkündür. Bunun için uygulama içerisinde bir miktar kod yazmamız yeterli olacaktır.

String[] cacheNames = cacheManager.getCacheNames();
Cache cache = cacheManager.getCache(cacheName);

Öncelikle getCacheNames() metodu ile tanımlı cache bölgelerinin isimlerini elde etmeliyiz. Ardından her bir cache nesnesine bu isimler vasıtası ile ulaşabiliriz.

for(Object key:cache.getKeys()) {
 Element element = cache.getQuiet(key);
}

Cache nesnesinin getKeys() metodu ile o anda cache’e eklenmiş kayıtların anahtar kelimelerine erişerek Cache.getQuiet() metodu ile her bir key’e karşılık gelen değeri Element nesnesi olarak alırız. Burada dikkat edilmesi gereken nokta eğer Cache.get() metodu ile bu değerlere erişecek olursak CacheManager bizim erişimlerimizi de cache istatistiklerine dahil edecektir. Bu nedenle debug işlemi sırasında getQuiet() metodunun kullanılması önemlidir.

element.getHitCount();
element.getCreationTime();

Object entry = element.getObjectValue();

Element nesnesi üzerinden değerin eklenme, erişim, güncellenme zamanlarını, kaç defa erişildiğini vs. öğrenmek mümkündür. Cache’de tutulan değerimiz Element nesnesi içerisindedir. Cache’i kullanan uygulamaya göre değerin tipi ve içeriği farklı farklı olacaktır.

((CacheEntry)entry).getDisassembledState();

Hibernate için bu genellikle CacheEntry nesnesidir. Örneğin, CacheEntry.getValue() metodu ile, eğer değer entity ise entity nesnenin disassembled haline erişmek mümkündür.

Yukarıda sözünü ettiğimiz bu üç yöntemden uygun olan herhangi birisini kullanarak EhCache’in devrede olduğu uygulamalarımızdaki veri erişim işlemlerinin davranışını daha kolay biçimde takip etmemiz mümkündür. Özellikle Hibernate’in ikincil önbellek kabiliyetinin devrede olduğu senaryolarda bu tür bir monitör işleminin geliştirme ve test süreçlerimize önemli katkısı olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.