Welcome

Decorator Tasarim Oruntusu

Decorator tasarım örüntüsü ile aslında GOF’un kitabından önce tanıştım. Peter Van Der Linden’in Beyond Java 1.1 isimli bir kitabı vardı. O zamana kadar tam olarak anlamakta zorlandığım Java I/O paketinin mantığını bu kitap sayesinde bir çırpıda öğrenivermiştim. Aslında Decorator GOF’da her nedense “yapısal örüntüler” kategorisinde gösterilmiş. Ancak kendisi bir nesnenin davranışını çalışma zamanında değiştirmek için kullanılan bir örüntüdür. Bu açıdan pek çok yazar Decorator’ü davranışsal olarak sınıflamayı daha doğru bulur.

Her örüntüyü ortaya çıkaran ve şekillenmesine sebep belirli bir takım çevresel şartlar vardır. Decorator için bunlar, eldeki bazı nesnelerin davranışlarına çalışma zamanında bir takım ilaveler yapılması, ancak bu davranış genişletmesinin nesnenin ait olduğu tip genelinde yapılmamasıdır. I/O stream gerçekleştirimlerinde sıklıkla Decorator örüntüsünü görmek mümkündür. Verinin belirli bir stream’den okunması gerekmektedir. Bu stream dosya, hafıza veya network olabilir. Ancak bu okumanın çalışma zamanında değişik koşullara göre davranış olarak zenginleştirilmesi de gerekmektedir. Örneğin, bir durumda dosyadan okuma yaparken tampon alanın kullanılarak okumanın yapılması, diğer bir durumda ise okumanın satır satır yapılması, üçüncü bir durumda ise hem tampon bellek kullanılması hem de satır satır okuma yapılması gerekebilir.

Eğer herbir ilave davranış için temel stream sınıflarından yeni sınıflar türetme yolu izlenecek olursa bu kısa bir sürede bir nevi “kambriyen patlaması”na benzeyecektir. Burada izlenmesi gereken yol, davranış çeşitlemesinin kalıtım ile değil, composition ile nesne düzeyinde sağlanmasıdır. Decorator sınıflar wrap edecekleri nesneler ile aynı arayüze sahip olurlar. Asıl nesneye gelene kadar ard arda birden fazla değişik Decorator nesne uygulanarak istenen davranış kombinasyonları ortaya çıkartılabilir. Bu sayede istemci tarafı asıl nesnenin herhangi bir dekorasyona tabi tutulduğundan bihaberdir. Yukarıdaki örneğe geri dönersek, tampon alan kullanma, satır satır okuma gibi ilave davranış özelliklerinden istenildiği kadarı bir araya getirilerek asıl stream nesnesi üzerinden okuma yapılabilir. Decorator sınıfının zaaflarından birisi aslında onun temel gereksinimi olan hedef nesneler ile aynı arayüze sahip olmaktır. Eğer bu arayüzde tanımlı çok fazla metot varsa veya arayüz sıklıkla değişiyorsa üretilen bütün Decorator sınıflarında da bu metotların teker teker implement edilmesi ve değişikliklerin yansıtılması gerekmektedir. Aslında bu davranışların pek çoğu asıl nesneye delegasyon yapmaktan ibaret olacaktır. Decorator sınıflarının sayısı artıkça daha derin bir problem teşkil edebilecek böyle bir durumun önüne geçebilmek için Abstract Decorator sınıfı faydalı olabilir. Ancak Java için single inheritance gerekliliği bazen bunu imkansız kılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.